שערים לבגרות

שערים לבגרות

בישראל, המפתח להצלחה נמצא בתעודת הבגרות המשמשת כרטיס כניסה לאקדמיה. באזורים מוחלשים לילדים ולנוער חסרה המקפצה החינוכית והחברתית וכמו כן המודעות הנדרשת להגיע ליעד זה. התכנית שלנו נועדה לסייע לבתי-ספר בפריפריה החברתית להפוך לקרקע להתפתחות על-ידי חיזוק הרמה הארגונית והפדגוגית של צוות בית-הספר.

תכנית זו יוצאת דופן בשל קהל היעד שלה: המנהלים והצוות הארגוני-פדגוגי של כל בית-ספר. אנו רואים בהם "סוכני שינוי" שדרכם יחלחלו נוהלי עבודה פדגוגים וארגוניים חדשים. כאשר נהלים אלה מוטמעים בשגרת בית-הספר, ניכרת השפעתם החיובית על הישגיי התלמידים, השפעה שמשאירה את חותמה גם לאחר סיום התכנית.
המטרה הראשונה של שערים לבגרות היא להעלות את אחוזי הזכאות לבגרות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. כאשר בית-ספר מתייצב על אחוז זכאות של כ-80%, אנו פועלים במטרה גם להעלות את איכות התעודה כדי לפתוח יותר דלתות ואפשרויות לעתיד עבור התלמידים.
משימתנו היא להדריך את הצוות החינוכי של בתי-הספר לדרכים פדגוגיות וארגוניות בהן יוכלו לעזור לתלמידים להגשים את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. התכנית מתחילה תהליך מקיף האורך ארבע-חמש שנים בכל בית-ספר ומתמקדת בליווי של ביה"ס על ידי שלושה אנשי מקצוע: יועץ ארגוני, מנחה פדגוגי ומנחים מקצועיים: 

ייעוץ ארגוני – עבודה עם צוות הניהול ומנהל\ת כל בי"ס לקידום בנייתו של הצוות החינוכי.
ייעוץ פדגוגי – חשיבה פדגוגית משותפת להתמודדות עם אתגרים ולבניית כלים המותאמים לכל בי"ס במטרה לייעל את שיטות ההוראה והעבודה הפדגוגית.
ייעוץ מקצועי – עבודה ממוקדת במטרה להעמקת השיטות הפדגוגיות לפי מקצועות לימוד.
כמו כן, כאשר התכנית מיושמת בצורה מיטבית, משולבים בה שני היבטים נוספים:
שעות תגבור ומרתונים – במיוחד לקראת מבחני בגרות.
סדנאות העצמה – הגברת המוטיבציה בקרב התלמידים, המורים וההורים.
על-ידי יצירה ושמירה של מאגר ידע חינוכי בקרב בית-הספר, נוכל לוודא שהקרקע החינוכית שנוצרה במהלך השנה תשרת דורות של בני-נוער בשנים הבאות.

הישגים

להלן הישגים משנת הלימודים תשע"ה:

 •  עבודה מערכתית עם 11 בתי-ספר למטרת העלאת אחוזי הזכאים לבגרות השפיעה על חייהם של אלפי תלמידים ומאות אנשי צוות.
 •  נערכה עבודה עם קבוצה גדולה של אנשי הנהלה שקיבלו ליווי קבוצתי ופרטני במטרה לייצר צוות הנהלה חזק ומגובש.
 •  רכזי המקצוע קיבלו הכוונה כך שיוכלו לתת כלים לצוותיהם לקיום שיח פדגוגי במטרה לעבודה טובה ונכונה יותר.
 •  מנחי התכנית העבירו מפגשים ארציים של השתלמויות מקצועיות לצוותים שונים.
 •  שערים לחלום: תכנית למחנכים ליצירת מוטיבציה. מגוון שיטות וחומרי הוראה פותחו למען מחנכים על-מנת לתת להם את הכלים הנחוצים להם למתן חינוך איכותי יותר ולהטמעת מוטיבציה בקרב תלמידיהם.
  תספה: שערים לבגרות לנערות ממוצע אתיופי. באחד מבתי-הספר המשתתפים בתכנית זה מספר שנים, השתתפו 25 נערות ממוצא אתיופי בפרויקט ייחודי שמתמקד בהעלאת אחוז הזכאות לבגרות בהתבסס על צרכיהן האישיים.
 • 3 בתי-ספר עומדים ביציבות* על 88% זכאים לבגרות.
 • 4 בתי-ספר עומדים ביציבות* על 75% זכאים לבגרות.
 •  בתי-ספר שהתחילו את התכנית ב-40-45% זכאים לבגרות, עלו בממוצע ל-84% זכאים לבגרות לאחר ארבע שנים של יישום התוכנית.
   הגרף הבא מראה את העלייה באחוז הזכאות לבגרות בבתי-הספר המשתתפים בתכנית:
 shearim lebagrut1

בשנת הלימודים תשע"ו מושפעים מהתכנית מעל 5,000 תלמידים ומעל 200 מורים.