סודקות את תקרת הזכוכית

סודקות את תקרת הזכוכית

בתי-ספר באזורים של פריפריה חברתית ניצבים בפני קשיים רבים הנובעים ממחסור בתקציבים, מרמת מודעות נמוכה של ההורים לחשיבות ההשכלה, ממיעוט במודלים של קריירה בסביבה ולעיתים גם מקשיים בהשגת כוח האדם החינוכי המתאים, בייחוד לרמות הגבוהות של הלמידה. בתי-ספר אלה נאבקים פעמים רבות על עצם הזכאות לבגרות יותר מאשר על קידום לבגרות איכותית פותחת דלתות.

נערות באזורים אלה נתונות לאפליה כפולה: הן שייכות לקבוצה מודרת בחברה הכללית, ובנוסף מוחלשות בסביבתן המידית, שכן חברות מסורתיות לא תמיד מעודדות נערות להגיע להישגים אקדמאים ומקצועיים. נערות בעלות פוטנציאל או הישגים בלימודי מדעים מן הפריפריה החברתית אינן זוכות לתמיכת הסביבה, וכתוצאה מכך, פעמים רבות אינן מעזות לחלום, לשאוף, ובהכרח לא מממשות את מלוא הפוטנציאל הגלום בהן.

 

ליצירת קשר: רינת כהן, רכזת מתנדבים לתכנית סודקות, 072-2566671 שלוחה 500.

 

תכנית "סודקות את תקרת הזכוכית" היא יוזמה ייחודית ההחלה לפעול בשנת 2011 במענה לסוגיה זו ונועדה להוות צוהר לעתיד טוב יותר לנערות אלו. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועיריות בבחירת בתי-הספר, ומתקדמים לאיתור נערות בעלות פוטנציאל ללימודי מדעים. במסגרת הגישה ההוליסטית שלנו, התכנית יוצרת תהליך מקיף, שמשכו עולה על חמש שנים (חטיבה-תיכון) ומתמקד בשלושה היבטים עיקריים הפועלים בו-זמנית בהתאם לשכבת הגיל:
מודלים לחיקוי - העלאת רף השאיפות של הנערות מעצמן בתחומי השכלה וקריירה. היבט זה מאופיין בעיקר במפגש קרוב עם נשים מצליחות מעולם ההיי-טק הישראלי, "אימוץ" על ידי חברות מובילות ופעילות של בניית אתרים בתמיכתן של יזמות היי-טק מתנדבות.
העצמה – העלאת תחושת המסוגלות העצמית של הנערות. היבט זה מאופיין על-ידי סדנאות העצמה עצמית ומגדרית ומאוחר יותר ליווי לקראת גיוס או שירות לאומי משמעותי. אנו מאמינים כי דרך הרחבת אופקים, העצמה ובניית מוטיבציה, לנערות תהיינה הבנה יותר עמוקה של עצמן ושל היכולות שלהן, יכוונו גבוה יותר וישקיעו בלימודיהן.
מצוינות לימודית - העלאת ההישגים של הנערות בחטיבת הביניים במטרה להגיע למקצוע מדעי מוגבר בתיכון בצד 4 או 5 יחידות לימוד במתמטיקה. היבט זה מאופיין על-ידי תגבורים לנערות וחידוד הכישורים של הצוות החינוכי בבתי הספר דרך השתלמויות וסדנאות.

יעדים ומטרות

בישראל, המפתח להצלחה נמצא בתעודת הבגרות, המשמשת כרטיס כניסה ללימודים גבוהים ופותחת דלתות ואפשרויות. ככל שהתעודה איכותית יותר, כך האפשרויות גדולות יותר. עבור תלמידים מאזורים מוחלשים, הדרך לתעודת הבגרות הינה קשה במיוחד. בעת העבודה החינוכית שלנו בפריפריה, הבחנו במספר המועט של נערות אשר בוחרות ללמוד מקצועות מדעיים. פעמים רבות, השדר שמקבלות נערות אלה מסביבתן המשפחתית והשכונתית אינו מעודד החלטות חינוכיות בסיסיות כדי לקדם את עצמן בעתיד. מחסור במודלים קרובים של נשים אקדמאיות ובעלות קריירה גורם לחלקן לצמצם את שאיפותיהן העתידיות, גם כאשר הן בעלות הכישרונות והיכולות להצליח בתחום. לפיכך, פיתחנו את מודל העבודה הייחודי של "סודקות את תקרת הזכוכית" במטרה לפרוץ דרך לנערות אלו, לחזק את ביטחונן ביכולותיהן, להפגיש אותן עם נשים מצליחות היכולות להוות עבורן מודל לחיקוי, לכוון אותן לבחירה שתוביל לתעודת בגרות איכותית, פותחת דלתות אקדמיות ולסייע להן להתמיד בה. לפיכך, אנו ממקדים את המטרות ואת היעדים שלנו בהתאם:

מטרות

 •  להכיר למשתתפות דמויות שישמשו כמודלים לחיקוי והשראה עבורן
 •  לחזק את הדימוי והאמון העצמי של הנערות ביכולותיהן וביעדים שהן יכולות להציב לעצמן
 •  לפתח מצוינות בלימודים בקרב המשתתפות
 •  להעלות את מספר הנערות המסיימות בית-ספר תיכון עם תעודת בגרות איכותית אשר תהווה מפתח להמשך לימודיהן

יעדים

 •  אחוז נשירה של פחות מ-20% במהלך שנת לימודים
 •  בעת המעבר לתיכון: לפחות 80% מהמשתתפות תלמדנה מתמטיקה ברמה של 4-5 יח"ל
 •  בעת המעבר לתיכון: לפחות 80% מהמשתתפות יבחרו להגביר לפחות מקצוע מדעי אחד
 •  בעת סיום התיכון: לפחות 80% מהמשתתפות שבחרו להגביר מקצוע מדעי יסיימו בהצלחה

הערכה ומדידה

מאז תחילתה, התכנית עוברת מחקר הערכה מקצועי על-ידי מעריכות חיצוניות. מחקר ההערכה מאפשר לנו ללמוד, לאמוד את התקדמות התכנית, לשמר הישגים ולשפר איפה שעולה הצורך. להלן נתונים נבחרים מהמחקר שנערך לשנת הלימודימאז תחילתה, התכנית עוברת מחקר הערכה מקצועי על-ידי מעריכות חיצוניות. מחקר ההערכה מאפשר לנו ללמוד, לאמוד את התקדמות התכנית, לשמר הישגים ולשפר איפה שעולה הצורך. שנת תשע"ו הייתה השנה הראשונה בה הנערות הגיעו לשלב מבחני הבגרות במתמטיקה (שכבת יב'). אנו גאים להציג בפניכם את נתוני ציוני הבגרות ודו"ח ההערכה:

 •  זו השנה הרביעית ברציפות בה כ-90% ומעלה מהנערות המשתתפות בתכנית בשכבה ט' ממשיכות ללימודי מתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל גם בתיכון.
 • 46% מהתלמידות בשכבת יב' סיימו את הבגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל בממוצע של 83 נקודות.
 •  54% הנותרים סיימו את הבגרות המתמטיקה בהיקף 4 יח"ל בממוצע של 82 נקודות.
 •  למרות הגידול בהיקף התכנית ובמספר המתגברים, חלה עלייה ביחס לשנה שעברה במידת שביעות הרצון הכללית של הסודקות משיעורי התגבור ומאיכות תהליך ההוראה בהם, כפי שניתן לראות בגרף הבא:

תמונה לעמוד סודקות באתר כיח

להורדת דו"ח הערכה שנתי של התכנית: