ניוזלטר מס' 1

(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={licenseKey:"efbca03b19",applicationID:"22188839"};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(n,e,t){function r(t){if(!e[t]){var i=e[t]={exports:{}};n[t][0].call(i.exports,function(e){var i=n[t][1][e];return r(i||e)},i,i.exports)}return e[t].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var i=0;i ניוזלטר 12 לקישור באתר body { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; } p, .mce-table-button { direction: rtl; text-align: right; }

 

כל ישראל חברים
גליון מס' 12   יולי 2013, אב תשע"ג
  
מרחב פתוח לתיקון  מנהיגות בני מקום  ואחת שיודעת לדרוש
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
  
 מדליקים משואה  אפיה בשפת הסימנים   מחנה קרל נטר
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
  
 קרן הון בלי סיכון בוגרים חוזרים

  מוקס נוקס
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
 
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"efbca03b19","applicationID":"22188839","transactionName":"NABbMEsHWkECVkJZWQ1KbBZQSVlXEEZXV1NNFVEU","queueTime":0,"applicationTime":49,"atts":"GEdYRgMdSU8=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}