ניוזלטר מס' 4

(window.NREUM||(NREUM={})).loader_config={licenseKey:"efbca03b19",applicationID:"22188839"};window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(e,n,t){function r(t){if(!n[t]){var i=n[t]={exports:{}};e[t][0].call(i.exports,function(n){var i=e[t][1][n];return r(i||n)},i,i.exports)}return n[t].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var i=0;i שנייה לפני החופשה - ים של עשיה ב'כל ישראל חברים' body { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; } p, .mce-table-button { direction: rtl; text-align: right; }

גליון מס' 4 

 

לאתר כל ישראל חברים 

 תמוז תשע"ד, יוני 2014
     
מהמזרח לכל עם ישראל  לגדול עם הדמויות  מה ענין שמיטה לבתי ספר?
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
     
ירוחם על המפה משרדים חדשים בבנין לשימור תמונות למחשבה
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
     
 מעגלים מתרחבים  אם לא תאכל לא תלך למפלצת
 חמש שאלות עם אסתר פירון  
> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
 
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"efbca03b19","applicationID":"22188839","transactionName":"NABbMEsHWkECVkJZWQ1KbBZQSVlXEEZXV1NNFVEU","queueTime":0,"applicationTime":11752,"atts":"GEdYRgMdSU8=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}