ניוזלטר מס' 5

window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(e,t,n){function r(n){if(!t[n]){var o=t[n]={exports:{}};e[n][0].call(o.exports,function(t){var o=e[n][1][t];return r(o||t)},o,o.exports)}return t[n].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;o חורף חם בכל ישראל חברים body { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; } p, .mce-table-button { direction: rtl; text-align: right; }

גליון מס' 5 

 

לאתר כל ישראל חברים 

שתף בפייסבוק

 כסלו  תשע"ה, נובמבר 2014
     
בעקבות מַכוֵן מורשה כי רק המעז מנצח! 

לא נשארים בחוץ

> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
     
כל ישראל אופקים   סרטון להענקת פרס פלג לד"ר יהודה מימרן 

כוחה של למידה משותפת

> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
     
שערים לבגרות   

ההצגה שנשכה אותי 

 

בית ירושלמי צעיר לתרבות ורוח 

> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
 
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"efbca03b19","applicationID":"22188839","transactionName":"NABbMEsHWkECVkJZWQ1KbBZQSVlXEEZXV1NNFVEU","queueTime":0,"applicationTime":66,"atts":"GEdYRgMdSU8=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}