ניוזלטר מס' 5

window.NREUM||(NREUM={}),__nr_require=function(e,n,t){function r(t){if(!n[t]){var o=n[t]={exports:{}};e[t][0].call(o.exports,function(n){var o=e[t][1][n];return r(o||n)},o,o.exports)}return n[t].exports}if("function"==typeof __nr_require)return __nr_require;for(var o=0;o חורף חם בכל ישראל חברים body { font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:14px; } p, .mce-table-button { direction: rtl; text-align: right; }

גליון מס' 5 

 

לאתר כל ישראל חברים 

שתף בפייסבוק

 כסלו  תשע"ה, נובמבר 2014
     
בעקבות מַכוֵן מורשה כי רק המעז מנצח! 

לא נשארים בחוץ

> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
     
כל ישראל אופקים   סרטון להענקת פרס פלג לד"ר יהודה מימרן 

כוחה של למידה משותפת

> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
     
שערים לבגרות   

ההצגה שנשכה אותי 

 

בית ירושלמי צעיר לתרבות ורוח 

> קרא עוד... > קרא עוד... > קרא עוד...
 
window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"efbca03b19","applicationID":"22188839","transactionName":"NABbMEsHWkECVkJZWQ1KbBZQSVlXEEZXV1NNFVEU","queueTime":0,"applicationTime":56,"atts":"GEdYRgMdSU8=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}