חיבור -תיקון – חיבור – שבועות

חיבור -תיקון – חיבור – שבועות

מנהג ה'תיקון' בליל חג השבועות מקובל כמעט בכל עדות ישראל הספרדיות והאשכנזיות, למרות שאינו מוזכר כלל בספרות ההלכה הקלאסית ('שולחן ערוך'). בשנים האחרונות הוא מקבל פנים חדשות הקשורות למגמתה של ההתחדשות היהודית בבתי המדרש הישראליים. בשיעור זה נעסוק בסדר התיקון המסורתי, שמתקיים ברוב בתי הכנסת הספרדיים, קרוב ל-400 שנה. מקורו של המנהג בתקופת המקובלים בצפת במאה ה-16.

'תיקון' הוא מושג יסוד בקבלה. במועדים קבועים במהלך השנה מתקיים לימוד תורה המוגדר כ'תיקון'. הזמן, בו מתקיים התיקון, אינו מקרי; הוא נבחר בשל סגולותיו הייחודיות. בשיעור זה נבחן את סגולתו של ליל השבועות משני כיוונים: נלמד על מעמד הר סיני כאירוע מכונן, מצד אחד, ונעסוק במבנה ובתכנים של התיקון, מצד שני.

תהליך של תיקון יכול להתרחש במישור האישי, הבינאישי או החברתי. העקרונות המנחים את קיום 'תיקון ליל שבועות' תומכים במי שבוחר להתחיל תהליך, כהורה או כאדם בכלל, הן בהגדרת הערכים של התיקון והן במתן כלים למימושו.

מטרות

יישום ערכים שנלמדים ממנהג 'תיקון ליל שבועות' בתחילתו של תהליך תיקון אישי וחברתי.

מבנה השיעור

מנהג 'תיקון ליל שבועות' - פתיחה, 15 דקות
לילה של חיבורים - לימוד מונחה, 45 דקות
כיצד יוצרים חיבור? - לימוד בחברותא, 45 דקות
מה אנחנו מתקנים? - עבודה קבוצתית, 45 דקות

  • נושא המערך::מסורת מנהג בחג
  • מותאם ל::בתי מדרש
  • משך השיעור::שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר