ילדי הזהב

בישראל הדרך להצלחה נמצאת בתעודת הבגרות, המשמשת כרטיס כניסה ללימודים גבוהים ופותחת דלתות ואפשרויות. התכנית 'שערים לבגרות' של 'אליאנס-כל ישראל חברים' היא תכנית ייחודית שמטרתה להעלות את אחוזי הזכאות לבגרות ולפתוח דלתות עבור ילדים. התכנית מסייעת לבתי-ספר להיות מעין מקפצה עבור תלמידים לעתיד טוב יותר תוך שימוש במודל עבודה ייחודי: כדי לקדם את התלמיד, העבודה מתבצעת יחד עם המנהיגות הבית-ספרית. כל זאת מתוך אמונה שחיזוק המערכת והקניית כלים להתנהלות נכונה ולהתייעלות פדגוגית וארגונית יובילו לשינוי עמוק ובר-קיימא.

בחודש שלפני בחינות הבגרות, כל בית-ספר המשתתף בתכנית 'שערים לבגרות' עורך ערב מיוחד ל'ילדי הזהב' ולהוריהם (בסגנון ערב שילוב מעגלים של אומ"ץ). 'ילדי הזהב' הם תלמידים שחסרות להם רק מספר בחינות בגרות כדי להגיע לתעודת בגרות מלאה. לערב מוזמנים ההורים והילדים במטרה לייצר ולהגביר את המוטיבציה שלהם לפני בחינות הבגרות. ב'שערים לבגרות' מאמינים כי כדי להגיע לתעודת בגרות מלאה, התלמיד צריך מוטיבציה פנימית ללמידה ולהצלחה; מעטפת חינוכית, רגשית ולימודית; מורים מכווני מטרה, בעלי ידע והכשרה מקצועית לליווי תלמידים מאתגרים וצוות ניהולי ופדגוגי של מורים בעלי כלים לטיוב תהליכים בית-ספריים ולמעקב אפקטיבי.

הערב מתחיל במליאה, בה שומעים דברי עידוד מפי מנהל/ת בית הספר, הרכז/ת הפדגוגית, מנחי התכנית, יועץ\ת בית הספר וכד'. לאחר מכן, הנוכחים מתפזרים לקבוצות על-פי הכיתות. כל הורה ובנו או בתו יושבים לשיחה של חמש דקות עם מחנך הכיתה, אשר ממקד את נקודות החוזק של הילד, ושתיים-שלוש נקודות בהן אם הילד "ייקח עצמו בידיים" הוא כנראה יעבור את הבחינות הקרובות. השיח הקבוצתי, ולאחריו השיח הפרטני, מחזקים אצל התלמידים את המוטיבציה להמשיך ולהתאמץ עוד קצת עד למועד בחינות הבגרות.

בערב שכולו זהב עולים גם סיפורים אישיים מאוד מרגשים: אמה של אחת המשתתפות בתכנית סיפרה כי היא מאוד מאמינה בבתה, וערב כזה נותן לה את התקווה שהסיכויים שלה גדלים, כי יש עוד מישהו שמאמין בה. לצִדה עמד הורה אחר שהיה מופתע לשמוע מבית-הספר, ולא הבין למה הזמינו אותו. הוא סיפר על עצמו כמתבגר – "כשאני הייתי ילד, לא היה דבר כזה. אף אחד מבית-הספר לא קרא להורים שלי בשביל משהו טוב, רק כשהיו בעיות. זה נותן תקווה כשקוראים לי כי הבן שלי מוצלח".

על כל ההתארגנות וההכנות לערב אמונים הרכזים הפדגוגיים המסורים של התכנית. יישר כוח על העשייה הברוכה, והרבה הצלחה לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות!

zahav3zahav1zahav4