מערכי שיעור בנושא צדק וצדקה בקהילה

הצג כקוביותהצג כרשימה

די מחסורו אשר יחסר לו

בשיעור נבקש לפגוש ולהבין את נקודות המבט של אנשים החיים בעוני, להכיר את הגישה הסובייקטיבית לצורכי העני, ולחלץ ממנה אמירה ערכית, ואולי אף השלכות על המדיניות החברתית-כלכלית.
> קרא עוד...

דרכי נתינה

בחינת דרכים שונות למתן צדקה שימנעו בושה מהעני, תוך התייחסות ביקורתית לתפיסה המונחת בבסיסן.

> קרא עוד...

גיאוגרפיה של אי-שוויון

בשיעור זה נבחן מה גורם לנו להסתגר ולהקים מחיצות פיזיות, וכיצד מחיצות אלה מעמיקות פערים חברתיים באמצעות אי-שוויון גיאוגרפי: תכנון סביבתי של יישובים נבדלים והקמת חומות פיזיות בין עניים ועשירים. 

> קרא עוד...

הדרה חברתית

בשיעור נבקש להבין את תופעת ההדרה החברתית ואת המנגנונים היוצרים אותה כחלק ממצב העוני והאי-שוויון.

> קרא עוד...