דרכי נתינה

בחינת דרכים שונות למתן צדקה שימנעו בושה מהעני, תוך התייחסות ביקורתית לתפיסה המונחת בבסיסן.

 

מצוות הצדקה במסורת היהודית נתפסת כביטוי לתחושת שותפות עם העני ולמחויבות חברתית. עם זאת, קבלת צדקה עלולה להיתפס כמעמד מביך ומבייש. מכאן מתחדדת המורכבות בסוגיה איך לתת. שיעור זה מתמקד בשאלה כיצד ניתן ליישם עקרונות יסוד כגון כבוד ואמפתיה לעני, בנתינה ובעשייה חברתית.

היכולת לראות את העני כאדם שלם, בעל קול ורצון, פורשת בפנינו דרכים לנתינה. עמידה על הכוחות של אנשים החיים בעוני, לצד ההכרה במחסורם, היא אמצעי להימנע מהבושה של מקבל הצדקה מחד ומהפטרונות של הנותן מאידך. אמצעי זה סולל את הדרך ללמידה משותפת ולמאבק בעוני.

 

מבנה השיעור:

פתיחה: איך אני נותן 40 דקות
מקורות ללימוד בחברותא: "אשרי משכיל אל דל" 30 דקות
אסיף ולימוד מונחה 40 דקות
סיכום 10 דקות

 

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר