• ליווי בתי ספר בקהילות יהודיות באירופה

  • מצוינות חינוכית לכל תלמיד בכל מקום

כל ישראל חברים

מצוינות חינוכית - ׳שער׳

  • מצוינות חינוכית - שער

    שער פועלת בבתי-ספר על-יסודיים ברחבי הארץ בגישה הוליסטית ייחודית. כדי להביא לשינוי עמוק וארוך-טווח, תוך טיפול בכל המרכיבים הקשורים בהליך הפדגוגי: צוות הניהולי, צוות החינוכי, תלמידים והוריהם. מטרתנו העיקרית היא לתמוך בבתי-הספר בפיתוח מקצועי וברכישת מיומנויות חינוכיות, תוך כדי יצירת מבנה ארגוני מתאים, שיתרום לקידום פדגוגי. מטרה זו מושגת מתוך דיאלוג פתוח עם הצוות הניהולי של כל בית-ספר. אנו מאמינים שהשקעה בחינוך והרחבת אופקים תאפשר לתלמידים לחלום על עתיד טוב יותר ולהגשים את חלומם. 'שער' עובדת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, פועלת ביותר מ-40 בתי ספר ברחבי ישראל, ונוגעת בחייהם של למעלה מ-22,700 תלמידים ו-2,000 מורים.

     

    שער הוא שמה של היחידה למצוינות חינוכית של כי"ח. החל משנת 2001, היחידה פועלת בבתי"ס בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. שער מפעילה תכניות חינוכיות בבתי-ספר תיכוניים שש-שנתיים ויסודיים מתוך תפיסה מערכתית המכירה בשונות ומקדמת שוויון הזדמנויות, ובגישה הוליסטית ייחודית: כדי להביא לשינוי עמוק וארוך-טווח, היחידה מלווה תהליכים פדגוגים תוך התייחסות לכל המרכיבים הקשורים בתהליך- הצוות הניהולי, הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם. מטרתה העיקרית של היחידה היא לתמוך בבתי-הספר בפיתוח מקצועי של הצוות החינוכי, תוך כדי יצירת מבנה ארגוני מתאים שיתרום לקידום פדגוגי. מטרה זו מושגת מתוך דיאלוג פתוח עם הצוות הניהולי של כל בית-ספר. שער פועלת ביותר מ-40 בתי ספר ברחבי ישראל ומשפיע על חייהם של למעלה מ-23,000 תלמידים ו-2,000 מורים.

    קרא עוד...

דף שער

תחומי פעילות - ׳שער׳