הוראה ושיח דיאלוגי

הוראה ושיח דיאלוגי

מדוע 'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי?'
בית הספר מאגד קהילה אנושית מגוונת של זהויות ותרבויות ואוצר בתוכו שפע הזדמנויות יומיומיות לפיתוח תקשורת, סולידריות ורגישות לאחר. למרות זאת, האקלים החברתי-חינוכי בבית ספר הוא לעתים קרובות היררכי ונעדר שיח משתף. בַּמקום שבו יחסי מורה-תלמיד חסרים דיאלוג אמיתי ותקשורת בין אישית 'בגובה העיניים', מתחזקות תחושות הזרות והניכור בקרב התלמיד.


'מורשה' מקדמת תרבות שיח מיטבי בבית הספר, המבטאת את מגוון זהויות התלמידים ומחברת לערכי היהדות החברתית באופן משמעותי ורלוונטי לחייהם. זאת, במטרה להעמיק הכרות, לפתח יחסי אמון ולעודד למידה אישית פעילה ומשמעותית.
דגשי התכנית
תכנית 'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי' משלבת את שיח הערכי- חברתי במגוון תחומי דעת ומקצועות לימוד. השיח המתפתח מאפשר לתלמידים לחבר את ערכי היהדות החברתית למציאות חייהם ולאתגרי היום יום שאיתם הם מתמודדים.
'מורשה' יוצרת מרחב מנכיח ומכבד למגוון הזהויות והתרבויות של תלמידי בית הספר, המבוסס על היכרות, כבוד הדדי ושיח פתוח ומאפשר.
'מורשה' מקדמת מפגשי לימוד בית מדרשי לכל חברי הקהילה: הורים, מורים, תלמידים ועובדי מנהלה. במפגשים ניתן מקום למנעד הזהויות העשיר בבית הספר להשמיע את קולו ולחבור אל הקהילה.

אבני דרך בתכנית

הנחייה וליווי מנהיגות חינוכית בבית הספר: מנחה 'מורשה' מלווה את מנהל בית הספר, רכז התכנית והצוות החינוכי המוביל, בסדרת מפגשים אחת לשבועיים לאורך השנה. מטרת המפגשים היא להטמיע את תכנית 'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי' בחזון בית הספר ולהכשיר את הצוות החינוכי לשיפור אקלים השיח בבית הספר.
הכשרת צוות המורים: מנחה 'מורשה' מכשיר את כל מורי בית הספר בתכנית שנתית בת 30-15 מפגשים. ההכשרה מעמיקה את ההיכרות המורים עם ארון הספרים היהודי; מתמקדת בערכי היהדות החברתית במקורות של חכמי המזרח; ומקנה כלים מקצועיים להנחיה בית מדרשית בכיתות.
הכשרת תלמידים 'מובילי חברותות': מנחה מורשה והרכז הבית ספרי מכשירים ומלווים קבוצת תלמידים נבחרת להנחיית לימוד בחברותות, לצד המורים. המעורבות הפעילה של התלמידים מעשירה את הלימוד המשותף והופכת אותו למשמעותי יותר עבור כלל התלמידים.
יישום והטמעה: ל'מורשה' מאגר תכניות לימוד העוסק ב'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי'. התכניות מקדמות דיאלוג, יחסי אמון ולמידה משמעותית, ומסייעות בהעמקת השיח החברתי- ערכי בבית הספר. 'מורשה' מפתחת ביחד עם בית הספר תכניות ייחודיות בתחום 'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי' המותאמות לקהילת בית הספר.