פיוט

פיוט

מדוע פיוט?
הפיוט מהווה נכס יהודי, ערכי ותרבותי, הקושר בין מסורות עבר מוזיקליות לתרבות ישראלית עכשווית. מאז הקמתה של מדינת ישראל ועלייתן של הקהילות השונות ארצה, הלך ונשכח חלק גדול ממורשת הפיוט, ויחד אִתו נשכח החיבור לשורשינו, לחכמה ולידע שנשמרו במשך דורות.


'מורשה' חושפת בפני התלמידים את העושר התרבותי והמוזיקאלי הגנוז במסורות הפיוט של קהילות ישראל בתפוצות ובמסורות של התלמידים מבית. ההיכרות עם שירת הפיוט מטפחת אוריינות יהודית ופועלת להעמקת זהותם היהודית של התלמידים. 'מורשה' פועלת לחיזוק מקומו של הפיוט בהוויית בית הספר ובמסורת החגים והטקסים שהוא מקיים, תוך שיתוף כל חברי הקהילה: מורים, הורים, תלמידים ועובדי מנהלה חובבי שירה ופיוט.
דגשי התכנית
דרך לימוד הטקסטים המגוונים של הפיוט, 'מורשה' פותחת בפני התלמידים צוהר להכרת השירה היהודית שנשתמרה בקהילות ישראל ומסייעת להעמקת זהותם היהודית.
תכנית פיוט ממתנת סטריאוטיפים ודעות קדומות כלפי האחר. על ידי כך היא מחזקת היכרות מכבדת ורגישות למגוון הקולות והתרבויות הקיים בבית הספר.

אבני דרך בתכנית

הנחיה וליווי בית ספרי: רכז הפיוט של 'מורשה', מנחה ומלווה את המורות והמורים למוזיקה בבתי הספר לאורך השנה בהוראת הפיוט בכיתות ובהעצמת מקומו בטקסי החגים והמועדים בהוויה הבית ספרית.

הכשרת מורים: 'מורשה' מקיימת השתלמויות בנושא פיוט למורות ולמורים למוזיקה בשיתוף עם משרד החינוך, במטרה לחשוף את מסורת הפיוט של קהילות ישראל ולהעשיר את תכני הוראת המוזיקה בבתי הספר.

הכשרת תלמידים: רכז פיוט של 'מורשה' מכשיר קבוצת תלמידים נבחרת לשמש כמקהלת פיוט בבית הספר. המקהלה מלווה בשירת פיוט את טקסי החג והאירועים הנערכים בבית הספר.

מאגר תכניות: 'מורשה' פיתחה ביחד עם משרד החינוך את תכנית הוראת פיוט לכלל קהילות ישראל לכיתות ד'-ו'. התכנית משלבת היכרות עם עולם הפיוט ועם קהילות ישראל, והיא כוללת את שלושת ספרי הלימוד "שירים ושורשים".