מעגל השנה

מעגל השנה

מדוע מעגל השנה?
מעגל השנה העברי וחגיו מהווים ציר רגשי וחברתי שעליו מושתתת הזהות האישית והקולקטיבית שלנו. הם מספרים את סיפורו של העם היהודי ומעצבים את הנרטיב ההיסטורי המשותף, ולצדו את הזיכרון האישי והמשפחתי שלנו. שחיקת השיח הערכי-זהותי במערכת החינוך הביאה לכך שהעיסוק במעגל השנה בבתי הספר הולך ופוחת, עד שכמעט ואינו נוכח בחינוך העל-יסודי.


'מורשה' פועלת להנכחת מעגל השנה וחגיו במרכז ההוויה הבית ספרית, במטרה לחבר בן עולמות התוכן והזהות השונים של התלמידים ולהעמיק את רגשי השייכות והחיבור שלהם לתרבותם ולמורשתם היהודית-ישראלית. 'מורשה' מסייעת לבית הספר בפיתוח מסורת חגים ייחודית, המבוססת על היכרות מעמיקה עם ערכי החג ומעבר לעשייה ולתיקון חברתי, בשיתוף ובשילוב הקולות והזהויות השונים המרכיבים את קהילת בית הספר.
דגשי התכנית
'מורשה' מקדמת בבית הספר שיח זהותי איכותי המבוסס על לימוד והפנמה של תכני החג והערכים החברתיים הגלומים בו. מתוך תפיסה חינוכית שלפיה 'תלמוד מביא לידי מעשה', מעודדת התכנית את התלמידים ליישם את ערכי החג במסגרות של עשייה חברתית והתנדבותית בתוך בית ספר ומחוצה לו.
'מורשה' פועלת להנכחת שפע מסורות ופיוטי החג של משפחות התלמידים בטקסי בית הספר, במטרה להעצים תחושות גאווה ושייכות ולפתח רגישות וכבוד למגוון הקולות והזהויות בבית הספר.
אבני דרך בתכנית
הנחייה וליווי מנהיגות חינוכית: מנחה 'מורשה' מלווה את מנהל בית הספר, רכז התכנית בבית הספר והצוות החינוכי מוביל התכנית, בסדרת מפגשים אחת לשבועיים לאורך השנה. מטרת המפגשים היא להטמיע את 'מעגל השנה' בחזון בית הספר ובהווייתו, לפתח וליישם תהליכי בירור זהות בבית הספר וליישמם.
הכשרת צוות המורים: מנחה 'מורשה' מקיים הכשרה שנתית בת 15-30 שעות לכל מורי בית הספר, במסגרתה הצוות הופך לשותף בגיבוש תכנית החגים ומקבל כלים להובלתה בבית הספר. ההכשרה כוללת היכרות עם מגוון המסורת ומנהגי החגים של עדות ישראל; לימוד ערכי החג ובירור הרלוונטיות שלהם לימנו; וקבלת כלים לשימוש בתכני וערכיהם כמעצבי זהות אישית וקהילתית.
הנחיית והובלת תלמידים: מנחה 'מורשה' והרכז הבית ספרי, מלווים את מנהיגות התלמידים ומעודדים את מעורבותם בארגון החג ובהובלתו בבית הספר. יחד עם הצוות החינוכי מפתחים התלמידים תכניות המשלבות לימוד ועשייה חברתית, והם מיישמים אותם במגוון מסגרות נתינה והתנדבות בבית הספר ובקהילה.
יישום והטמעה: ל'מורשה' מאגר מערכי שיעור ותכניות המתמקדים בהעצמה של החוויה והיצירה בהוראת תכנית 'מעגל השנה' בבית הספר. במטרה ליצור ולשמר מסורת חגים ייחודית מפתח בית הספר, יחד עם 'מורשה', תכנית חגים המותאמת לו, הכוללת, בין היתר, ייזום וארגון אירועי חג בשיתוף קהילת בית הספר.