%AM, %17 %398 %2018

כנס אות מורשה

נכתב על ידי 
דרג מאמר זה
(1 הצבעה)

מטרת הכנס היא להעלות על נס את העשייה הנובעת מראייה חברתית רגישה, מכבדת ויוזמת, ומחוברת ללימוד מקורות יהודיים. במהלך תהליך בירור שעורך הצוות החינוכי בבית הספר נקבעות אמות מידה ברורות למעשים המבטאים מצוינות יהודית-חברתית. מתוך כלל הפעילויות המבטאות תפישה זו במרחב הבית ספרי, נבחרת פעילות אחת, וזו מייצגת את בית הספר בכנס הארצי. בכנס שותפים מנהלים, מורים, תלמידים והורים וכולם לומדים בצוותא ממרצים ומהתלמידים זוכי האות.

קרא 1817 פעמיםנערך לאחרונה ב %AM, %17 %399 %2018 %11:%יול

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר