סיכום שנה בתכנית מארג

סיכום שנה בתכנית מארג

שמחים לסכם שנה בתכנית מארג, עם ארבעה בתי ספר שסיימו השנה תהליך ארבע-שנתי, וקיבלו את אות המצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי: קריית חינוך דרור, כפר הנוער מוסיזנון בהוד השרון, בית הספר מול גלעד ובית הספר גפנים. לסרטון המסכם.