"מרחב קהילתי"

"מרחב קהילתי"

תכנית "מרחב קהילתי" המשותפת ל'ממזרח שמש'- כל ישראל וחברים ולקרן האני (The Honey Foundation) הוקמה במטרה לטפח מנהיגות רוחנית קהילתית איכותית ומקצועית, הפותחת שער עבור ישראלים וישראליות ברחבי הארץ המבקשים להשתייך לקהילות יהודיות מתונות ופתוחות ברוח מורשת חכמי המזרח. 

 במסגרת התוכנית, 12 רבנים קהילתיים בוגרי תכנית מרחב, יפגשו במהלך השנה כקבוצה לומדת ויקבלו ליווי, תמיכה כספית וכלים מקצועיים בכדי להתמודד עם אתגרי המנהיגות הרוחנית קהילתית של ימינו, להצמיח את הקהילות ולהוביל אותן לקיימות ושגשוג.  

 אנו שואפים כי משתתפי 'מרחב קהילתי' יפעלו כסוכני שינוי חברתי בקהילותיהם, על בסיס ערכי חכמי המזרח, הפילוסופיות והכתיבה ההלכתית המדגישים סובלנות, הכלה, איזון בין מסורת למודרניות ואחריות הדדית.

אנו מאמינים כי טיפוח מנהיגות רוחנית קהילתית ברוח זו, תוכל להעניק תגובה רצינית ומשמעותית לבעיות הקיטוב הדתי והחברתי בישראל כיום, מתוך הבנה שכל סוג של קיצוניות, מערערת את ערכי היסוד של כלל ישראל ומאיימת על הסולידריות של עמנו.

במסגרת התוכנית משתתפים כ12 רבנים. 4 רבנים מקבלים ליווי צמוד לאורך הפרויקט ועוד 8 רבנים במעטפת נרחבת יותר.