שערי עוזיאל: מנהיגות רבנית חברתית

שערי עוזיאל: מנהיגות רבנית חברתית

בית מדרש "שערי עוזיאל" למנהיגות רבנית חברתית בנשיאות הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורומחזק את רבני ישראל כמקור השראה בשאלות של צדק-חברתי ותיקון עולם, ומקדם לימוד תורני הפתוח למציאות החברתית. בית המדרש רואה במסורת חכמי הספרדים בפסיקתם, בדרשותיהם, ובפועלם הקהילתי-חברתי, מקור השראה להתמודדות עם שאלות חברתיות אקטואליות, בגישה רעננה, היכולה לחבר בין ציבורים שונים בתוך החברה הישראלית.

שערי עוזיאל - רבנים של 'כלל ישראל'

תופעות החילון בדורות האחרונים, לצד הקצנה דתית והנהגת חומרות יתרות, מקשות על הרב לתפקד כרבם של 'כלל ישראל'. מסורת הפסיקה הספרדית ומעשי החכמים בקהילותיהם מאפשרים מערכת יחסים הרמונית בין הרב לקהילתו. אולם לצערנו, בקרב רבני ישראל חסרה הידיעה בתורה ובמסורת זו.
זאת ועוד, הכשרת רבני ישראל נעדרת התייחסות משמעותית להיבטים החברתיים של תפקיד הרב. הרב נבחן על סוגיות של איסור והיתר, שבת ועירובין, נידה ומקוואות, קידושין ואבלות, אך אינו רוכש בתהליך זה כלים מספיקים להבנה ולהתמודדות עם בעיות חברתיות, כך שרבנים ממעטים לעסוק בהן, למרות חשיבותן הרבה.

שערי עוזיאל - לימוד תורני הפתוח למציאות החברתית
'בית המדרש שערי עוזיאל למנהיגות רבנית-חברתית' מחזק את רבני ישראל כמקור השראה בשאלות של צדק חברתי ותיקון עולם, ומקדם לימוד תורני הפתוח למציאות החברתית. בית המדרש רואה במסורת חכמי הספרדים בפסיקתם, בדרשותיהם, ובפועלם הקהילתי-חברתי, מקור השראה להתמודדות עם שאלות חברתיות אקטואליות, בגישה רעננה, המחברת בין ציבורים שונים בתוך החברה הישראלית.
הרבנים מייצגים קשת רחבה של השקפות ודעות בחברה הישראלית - כיפות סרוגות וכיפות שחורות, ספרדים, אשכנזים, עולים, עירונים ובני מושבים, המאוחדים כולם ברצון לחזק את תפקידם כמנהיגים חברתיים כחלק מתפקידם הרבני.

שערי עוזיאל - מסורת הפסיקה הספרדית
שערי עוזיאל היא תכנית שנתית של 'ממזרח שמש' לקבוצה נבחרת של רבני קהילות מכהנים, דיינים וראשי מוסדות חינוך. התכנית פועלת כיום בשלושה מוקדים:

  • בית המדרש הגבוה למנהיגות רבנית חברתית שערי עוזיאל: תכנית חד שנתית חדשה, שבמסגרתה לומדים רבנים מוסמכים שאינם מכהנים בבית המדרש בהיקף לימודים מלא, לאורך השבוע כולו.
  • בית המדרש מרח"ב: תכנית חד שנתית הפועלת משנת 2003, ובמסגרתה משתתפים רבנים מכהנים מרחבי הארץ ביום לימוד בשבוע. הלימודים מתקיימים במרכז החינוכי הספרדי בעיר העתיקה. שתי תכניות אלו פועלות במרכז החינוכי הספרדי בעיר העתיקה.
  • מרח"ב אופקים: תכנית דו-שנתית הפועלת בעיר אופקים, ובמסגרתה אנו עובדים עם רבנים מקומיים, לצורך פיתוח שכבת מנהיגות רבנית מקומית. התכנית פועלת במסגרת פרויקט כל ישראל אופקים שמפעיל ארגון כל ישראל חברים בעיר.

בתכנית נלמדת מסורת הפסיקה הספרדית לגווניה, דרכי התמודדותה של מסורת זו עם המודרנה, ונושאים חברתיים מגוונים כמו התמכרויות, יחסי בני זוג, חברה וככלכלה ועוד. את התכנית מובילים הרב יצחק שוראקי והרב דוד זאנו.

בשנת תשע"ז (2017-2016) נפתח המחזור השמיני של התכנית. כ-30 רבנים בתכנית השונות הצטרפו אל 72 הרבנים בוגרי התכנית, הממלאים מגוון תפקידים רבניים, שומרים על קשר עם צוות התוכנית, ומשלבים את רוחה של 'ממזרח שמש' בעשייתם הרבנית.

בית המדרש שערי עוזיאל פועל בשותפות עם ה'מרכז החינוכי הספרדי' בראשות הרב דניאל בוסקילה יצ"ו.