פיתוח מקצועי למורים

פיתוח מקצועי למורים

מכון כרם מלווה את הסטודנטים גם בראשית דרכם כמורים. עם סיום ההכשרה המעשית הופכים הסטודנטים מתחילים למורים מן המנין בבתי ספר, תחילתה של ההוראה מלווה בדילמות, בהתלבטויות ובקשיים. בכדי לתמוך במורים המתחילים שאך זה יצאו מחממת הלימודים, מפתח מכון כרם סדנאות והשתלמויות הנותנות מענה למורים מתמחים. ההשתלמויות מתקיימות במבנה של מכון כרם ומאפשר לסטודנטים תחושה של חזרה הביתה.

למורים לאחר ההתמחות מוצעים קורס להכשרת מחנכי כתה, וקורס לפיתוח היצירתיות בהוראה. במסגרת הקורסים הללו הם זוכים לליווי ולהעצמה לה הם זקוקים בשנים הראשונות בעבודתם שהן המורכבות והקשות ביותר.
גם מורים ותיקים יותר יכולים להתמקצע בכרם בשיטת הביבליותרפיה בהוראה, ולהעשיר את הידע שלהם בתחומי התוכן אותם הם מלמדים, ובתחומים משיקים.
כמו כן, מתקיימים קורסים לשיפור דרכי ההוראה עם תלמידים לקויי למידה.

אחת התוכניות המרכזיות בפיתוח המקצועי למורים היא תוכנית הרחבת הסמכה ב"תרבות ישראל ומורשתו" – התוכנית מכשירה את בוגרי כרם ומורים נוספים להוראת תרבות ישראל בחטיבת הביניים. תוכנית הרחבת ההסמכה מציעה ללומדים ידע מקיף ב"ארון הספרים היהודי", לצד דרכי הוראה מקצועיות ומגוונות. בתוכנית ההכשרה יש דגש על לימוד בית מדרשי, על הנגשת הטקסטים היהודיים הקלאסיים למגוון לומדים, על שילוב טקסטים ישראליים עכשוויים ומקורות ממורשת חכמי המזרח, וכן שילוב אומנויות ופיוט.