פיתוח והכשרה מקצועית (3)

'מורשה' מעצימה את יכולתו של הצוות החינוכי לפתח ולהוביל תכניות חינוכיות-חברתיות בכדי ליצור שינוי פנימי ובר-קיימא בבית הספר בתחום המצוינות היהודית חברתית. במשותף עם בית הספר, התכנית מציבה 'צמתים' לבחינה ולהערכה של תהליך ההתקדמות. 'מורשה' מלווה את בתי הספר באופנים הבאים:

הנחיה בית ספרית:

מנחה מטעם 'מורשה' מלווה את הצוות החינוכי שמוביל את התכנית בבית הספר בכל שנות המתווה המלא. המנחה מסייע למנהל בחידוש חזון בית הספר והטמעתו, מלווה את הרכז ואת צוות 'מורשה' בבית הספר בהובלת תהליכי שינוי וביישום התכנית ומקיים השתלמויות לכל המורים.

הכשרת צוות:

הצוות החינוכי עובר סדרת השתלמויות מקיפה (המוכרת על ידי משרד החינוך) כדי לרכוש כלים וידע להובלת השינוי ולהנעת תהליכים בבית הספר לקידום מצוינות יהודית חברתית.

כנסים וימי עיון:

'מורשה' מקיימת כנסים וימי עיון ארציים לאורך השנה לצוות החינוכי, לצוות המנהלתי ולתלמידי בית הספר. ההכשרה מיועדת להעמיק את התודעה החינוכית ולפתח שפה ערכית משותפת לכל קהילת בית הספר. תכנית מורשה פועלת בבתי ספר הממלכתיים והממלכתיים בחינוך הישראלי. במסגרת ההכשרה המשותפת היא יוצרת מרחב משותף לקידום מצוינות יהודית חברתית לכל בתי הספר והמחנכים בישראל.

קטגוריות משנה

הכשרה רשתית (3)

ההכשרה הרשתית במורשה כוללת סדרת השתלמויות, ימי עיון וכנסים לאורך השנה המיועדים לצוות החינוכי בבית הספר: מנהלים, מורים ועובדי מנהלה. השנה נוסף להכשרה הרשתית יום עיון ייחודי לתלמידים, ששם דגש על שיתוף תלמידי בית הספר במעגלי ההשפעה והעשייה החינוכית חברתית בבית הספר, דרך תכנית מובילי חברותא. ההכשרה הרשתית משלבת לימוד, חוויה והתנסות, במטרה לפתח שפה ערכית משותפת בקרב הצוות החינוכי והתלמידים, להרחיב תודעה חינוכית וחברתית ולהקנות להם כלים וידע בישום והובלת תכניות בתחום מצוינות יהודית –חברתית בבית הספר.

צפה במאמרים..

הכשרה בית ספרית (0)

תכנית מורשה מציעה סל השתלמויות בית ספריות בנושאים שונים, המיועדות למנהל ולכלל חדר המורים. ההשתלמויות הבית ספרית הן בנות 15- 30 שעות ומעבירים אותן מנחי מורשה בבית הספר. נושאי ההשתלמות הם: ‘מעגל השנה’, 'למידה דיאלוגית' והשתלמות 'שורשים וכנפיים', העוסקת בפיתוח מנהיגות בקרב הסגל החינוכי והתלמידים בית הספר. כל ההשתלמויות מוכרות לגמולים במשרד החינוך.

צפה במאמרים..
%AM, %17 %396 %2018 %11:%יול

יום עיון עובדי מנהלה

נכתב על ידי

עובדי המנהלה אמנם אינם מורים, אך אנו בתכנית מורשה רואים בהם אנשי חינוך הלוקחים חלק משמעותי ביצירת הסביבה החינוכית של בית הספר. מטרת יום העיון היא להטמיע תפיסה זו בקרב העובדים ובקרב קהילת בית הספר. יום העיון מוקדש לדיון בסוגיות חינוכיות ובחינת מרחבי ההשפעה האפשריים של עובדי המנהלה בבית הספר, בהיותם צומת מפגש חשוב עם תלמידים, הורים ומורים.

%AM, %17 %398 %2018 %11:%יול

כנס אות מורשה

נכתב על ידי

מטרת הכנס היא להעלות על נס את העשייה הנובעת מראייה חברתית רגישה, מכבדת ויוזמת, ומחוברת ללימוד מקורות יהודיים. במהלך תהליך בירור שעורך הצוות החינוכי בבית הספר נקבעות אמות מידה ברורות למעשים המבטאים מצוינות יהודית-חברתית. מתוך כלל הפעילויות המבטאות תפישה זו במרחב הבית ספרי, נבחרת פעילות אחת, וזו מייצגת את בית הספר בכנס הארצי. בכנס שותפים מנהלים, מורים, תלמידים והורים וכולם לומדים בצוותא ממרצים ומהתלמידים זוכי האות.

%AM, %03 %359 %2016 %10:%מאי

יום מובילי חברותא

נכתב על ידי
יום מובילי חברותא

במהלך השנה, התלמידים מובילי החברותא עוברים הכשרה מטעם מנחה מורשה ורכז בית הספר. בנוסף להכשרה, מתקיים יום עיון שנתי לקבוצות מובילי החברותא מכל רחבי הארץ. מטרת המפגש הארצי היא לפתח את כישורי ההנחיה של התלמידים, לאפשר להם להתנסות בשיתוף עמיתים ולמידה מהצלחות ומאתגרים ולהגביר את תחושת השותפות בתכנית רחבה ומשמעותית.