הכשרה רשתית (3)

ההכשרה הרשתית במורשה כוללת סדרת השתלמויות, ימי עיון וכנסים לאורך השנה המיועדים לצוות החינוכי בבית הספר: מנהלים, מורים ועובדי מנהלה. השנה נוסף להכשרה הרשתית יום עיון ייחודי לתלמידים, ששם דגש על שיתוף תלמידי בית הספר במעגלי ההשפעה והעשייה החינוכית חברתית בבית הספר, דרך תכנית מובילי חברותא. ההכשרה הרשתית משלבת לימוד, חוויה והתנסות, במטרה לפתח שפה ערכית משותפת בקרב הצוות החינוכי והתלמידים, להרחיב תודעה חינוכית וחברתית ולהקנות להם כלים וידע בישום והובלת תכניות בתחום מצוינות יהודית –חברתית בבית הספר.

%AM, %17 %396 %2018 %11:%יול

יום עיון עובדי מנהלה

נכתב על ידי

עובדי המנהלה אמנם אינם מורים, אך אנו בתכנית מורשה רואים בהם אנשי חינוך הלוקחים חלק משמעותי ביצירת הסביבה החינוכית של בית הספר. מטרת יום העיון היא להטמיע תפיסה זו בקרב העובדים ובקרב קהילת בית הספר. יום העיון מוקדש לדיון בסוגיות חינוכיות ובחינת מרחבי ההשפעה האפשריים של עובדי המנהלה בבית הספר, בהיותם צומת מפגש חשוב עם תלמידים, הורים ומורים.

%AM, %17 %398 %2018 %11:%יול

כנס אות מורשה

נכתב על ידי

מטרת הכנס היא להעלות על נס את העשייה הנובעת מראייה חברתית רגישה, מכבדת ויוזמת, ומחוברת ללימוד מקורות יהודיים. במהלך תהליך בירור שעורך הצוות החינוכי בבית הספר נקבעות אמות מידה ברורות למעשים המבטאים מצוינות יהודית-חברתית. מתוך כלל הפעילויות המבטאות תפישה זו במרחב הבית ספרי, נבחרת פעילות אחת, וזו מייצגת את בית הספר בכנס הארצי. בכנס שותפים מנהלים, מורים, תלמידים והורים וכולם לומדים בצוותא ממרצים ומהתלמידים זוכי האות.

%AM, %03 %359 %2016 %10:%מאי

יום מובילי חברותא

נכתב על ידי
יום מובילי חברותא

במהלך השנה, התלמידים מובילי החברותא עוברים הכשרה מטעם מנחה מורשה ורכז בית הספר. בנוסף להכשרה, מתקיים יום עיון שנתי לקבוצות מובילי החברותא מכל רחבי הארץ. מטרת המפגש הארצי היא לפתח את כישורי ההנחיה של התלמידים, לאפשר להם להתנסות בשיתוף עמיתים ולמידה מהצלחות ומאתגרים ולהגביר את תחושת השותפות בתכנית רחבה ומשמעותית.