הכשרה בית ספרית (0)

תכנית מורשה מציעה סל השתלמויות בית ספריות בנושאים שונים, המיועדות למנהל ולכלל חדר המורים. ההשתלמויות הבית ספרית הן בנות 15- 30 שעות ומעבירים אותן מנחי מורשה בבית הספר. נושאי ההשתלמות הם: ‘מעגל השנה’, 'למידה דיאלוגית' והשתלמות 'שורשים וכנפיים', העוסקת בפיתוח מנהיגות בקרב הסגל החינוכי והתלמידים בית הספר. כל ההשתלמויות מוכרות לגמולים במשרד החינוך.