תכניות וספרי לימוד (0)

פיתוח תכניות וחומרי לימוד:

במטרה לקדם תהליכי מצוינות יהודית חברתית בבתי הספר, פיתחה 'מורשה' מגוון תכניות ומערכי שיעור בנושאי זהות יהודית-ישראלית, ערכיות ואחריות חברתית. בהתאם לרוח מורשה, התכניות מבוססות על המקורות היהודים ובתוכם מורשת חכמי המזרח. התכניות מותאמות ללמידה דיאלוגית ומתמקדות בחיבור תוכני וערכי היהדות לחיי היום של התלמידים.
באתר קיימים מגוון תכניות לימוד ומערכי שיעור המיועדים לתלמידי היסודי והעל יסודי בהתאמה. התכנים מסודרים סביב ארבעת המרחבים החינוכיים בתכנית מורשה: קהילה של ערבות, מעגל השנה, פיוט, ולמידה דיאלוגית -בית מדרשית.
לנוחיות המשתמשים, כל התכניות ומערכי בשיעור כוללים מדריך למורה ודפים ערוכים לתלמיד וזמינים להורדה ולשימוש.