תחומי פעילות - ממזרח שמש

נטועים 3נטועים 2נטועים 1

שערי עוזיאל: מנהיגות רבנית חברתית

בית מדרש "שערי עוזיאל" למנהיגות רבנית חברתית בנשיאות הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורומחזק את רבני ישראל כמקור השראה בשאלות של צדק-חברתי ותיקון עולם, ומקדם לימוד תורני הפתוח למציאות החברתית. בית המדרש רואה במסורת חכמי הספרדים בפסיקתם, בדרשותיהם, ובפועלם הקהילתי-חברתי, מקור השראה להתמודדות עם שאלות חברתיות אקטואליות, בגישה רעננה, היכולה לחבר בין ציבורים שונים בתוך החברה הישראלית.

מחויבים: בית מדרש למנהיגות סטודנטים

'מחויבים' הוא בית מדרש למנהיגות סטודנטים, המתרגם ערכים ונכסים אישיים, קהילתיים ותרבותיים לעוצמה של נתינה ומעורבות חברתית בקהילה. הסטודנטים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך פעילות חינוכית, המניעה להשכלה גבוהה.

נטועים: בית מדרש למנהיגות צעירים  בני מקום

בית מדרש לצעירים בני מקום הנטועים בפריפריה. התכנית מבנה תהליכי למידה קבוצתיים, המעצבים זהות אישית והזדהות מקומית, תוך רתימתם לעשייה קהילתית. הצעירים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך יזמת והפעלת פרויקטים קהילתיים.

במחשב"ה: בית מדרש חברתי בשירות הקהילה

במחשב"ה הוא בית מדרש חברתי בשירות הקהילה, הפועל עם צעירים וצעירות בשנת שירות ובמכינות קדם צבאיות.

תדרשי: בית מדרש למנהיגות נשים

תדרשי היא תכנית בית מדרש של ממזרח שמש לנשים המכוונת לעשייה. בתכנית תהליכי למידה קבוצתית, העוסקים במפגש שבין עולמות הזהות והידע המסורתיים, המזרחיים והנשיים. התכנית מבקשת לתת מענה לבעיית הדרת הנשים בחברה הישראלית, מתוך אמונה כי בכוחם של ערכי המסורת ברוח יהדות ספרד והמזרח לחולל שינוי שיחזק את המרחב הביתי והקהילתי - לתקן מבלי לפרק.

"מרחב קהילתי"

תכנית "מרחב קהילתי" המשותפת ל'ממזרח שמש'- כל ישראל וחברים ולקרן האני (The Honey Foundation) הוקמה במטרה לטפח מנהיגות רוחנית קהילתית איכותית ומקצועית, הפותחת שער עבור ישראלים וישראליות ברחבי הארץ המבקשים להשתייך לקהילות יהודיות מתונות ופתוחות ברוח מורשת חכמי המזרח. 

 במסגרת התוכנית, 12 רבנים קהילתיים בוגרי תכנית מרחב, יפגשו במהלך השנה כקבוצה לומדת ויקבלו ליווי, תמיכה כספית וכלים מקצועיים בכדי להתמודד עם אתגרי המנהיגות הרוחנית קהילתית של ימינו, להצמיח את הקהילות ולהוביל אותן לקיימות ושגשוג.  

 אנו שואפים כי משתתפי 'מרחב קהילתי' יפעלו כסוכני שינוי חברתי בקהילותיהם, על בסיס ערכי חכמי המזרח, הפילוסופיות והכתיבה ההלכתית המדגישים סובלנות, הכלה, איזון בין מסורת למודרניות ואחריות הדדית.

אנו מאמינים כי טיפוח מנהיגות רוחנית קהילתית ברוח זו, תוכל להעניק תגובה רצינית ומשמעותית לבעיות הקיטוב הדתי והחברתי בישראל כיום, מתוך הבנה שכל סוג של קיצוניות, מערערת את ערכי היסוד של כלל ישראל ומאיימת על הסולידריות של עמנו.

במסגרת התוכנית משתתפים כ12 רבנים. 4 רבנים מקבלים ליווי צמוד לאורך הפרויקט ועוד 8 רבנים במעטפת נרחבת יותר.