תחומי פעילות - מורשה

%AM, %17 %396 %2018 %11:%יול

יום עיון עובדי מנהלה

נכתב על ידי

עובדי המנהלה אמנם אינם מורים, אך אנו בתכנית מורשה רואים בהם אנשי חינוך הלוקחים חלק משמעותי ביצירת הסביבה החינוכית של בית הספר. מטרת יום העיון היא להטמיע תפיסה זו בקרב העובדים ובקרב קהילת בית הספר. יום העיון מוקדש לדיון בסוגיות חינוכיות ובחינת מרחבי ההשפעה האפשריים של עובדי המנהלה בבית הספר, בהיותם צומת מפגש חשוב עם תלמידים, הורים ומורים.

%AM, %17 %398 %2018 %11:%יול

כנס אות מורשה

נכתב על ידי

מטרת הכנס היא להעלות על נס את העשייה הנובעת מראייה חברתית רגישה, מכבדת ויוזמת, ומחוברת ללימוד מקורות יהודיים. במהלך תהליך בירור שעורך הצוות החינוכי בבית הספר נקבעות אמות מידה ברורות למעשים המבטאים מצוינות יהודית-חברתית. מתוך כלל הפעילויות המבטאות תפישה זו במרחב הבית ספרי, נבחרת פעילות אחת, וזו מייצגת את בית הספר בכנס הארצי. בכנס שותפים מנהלים, מורים, תלמידים והורים וכולם לומדים בצוותא ממרצים ומהתלמידים זוכי האות.

קהילה של ערבות

מדוע 'קהילה של ערבות'?
מגמות מתגברות של ניכור וקיטוב לצד התרופפות ערכי סולידריות וקהילתיות בחברה הישראלית משתקפים במרחב החינוכי ובנטייה המתגברת בבתי הספר לקידום הישגים אישיים תוך דחיקת השיח הערכי- חברתי. בהיעדר שפה ערכית משותפת וקהילה תומכת, נמנעות מהתלמיד תחושות שייכות לקהילה ושותפות עם חבריה.

%AM, %03 %359 %2016 %10:%מאי

יום מובילי חברותא

נכתב על ידי
יום מובילי חברותא

במהלך השנה, התלמידים מובילי החברותא עוברים הכשרה מטעם מנחה מורשה ורכז בית הספר. בנוסף להכשרה, מתקיים יום עיון שנתי לקבוצות מובילי החברותא מכל רחבי הארץ. מטרת המפגש הארצי היא לפתח את כישורי ההנחיה של התלמידים, לאפשר להם להתנסות בשיתוף עמיתים ולמידה מהצלחות ומאתגרים ולהגביר את תחושת השותפות בתכנית רחבה ומשמעותית.

הוראה ושיח דיאלוגי

מדוע 'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי?'
בית הספר מאגד קהילה אנושית מגוונת של זהויות ותרבויות ואוצר בתוכו שפע הזדמנויות יומיומיות לפיתוח תקשורת, סולידריות ורגישות לאחר. למרות זאת, האקלים החברתי-חינוכי בבית ספר הוא לעתים קרובות היררכי ונעדר שיח משתף. בַּמקום שבו יחסי מורה-תלמיד חסרים דיאלוג אמיתי ותקשורת בין אישית 'בגובה העיניים', מתחזקות תחושות הזרות והניכור בקרב התלמיד.

פיוט

מדוע פיוט?
הפיוט מהווה נכס יהודי, ערכי ותרבותי, הקושר בין מסורות עבר מוזיקליות לתרבות ישראלית עכשווית. מאז הקמתה של מדינת ישראל ועלייתן של הקהילות השונות ארצה, הלך ונשכח חלק גדול ממורשת הפיוט, ויחד אִתו נשכח החיבור לשורשינו, לחכמה ולידע שנשמרו במשך דורות.

מעגל השנה

מדוע מעגל השנה?
מעגל השנה העברי וחגיו מהווים ציר רגשי וחברתי שעליו מושתתת הזהות האישית והקולקטיבית שלנו. הם מספרים את סיפורו של העם היהודי ומעצבים את הנרטיב ההיסטורי המשותף, ולצדו את הזיכרון האישי והמשפחתי שלנו. שחיקת השיח הערכי-זהותי במערכת החינוך הביאה לכך שהעיסוק במעגל השנה בבתי הספר הולך ופוחת, עד שכמעט ואינו נוכח בחינוך העל-יסודי.