חינוך יהודי חברתי

'כל ישראל חברים - אליאנס' הוא ארגון חינוכי שמעטים כמותו. כבר לפני מאה וחמישים שנה, מייסדי הארגון באירופה יצרו מסגרת חינוכית נועזת שנועדה לאפשר לתלמידים יהודים להשתלב בתוך הסביבה בה הם חיים תוך הקניית השכלה אוניברסלית ושימור המסורת היהודית.
'כל ישראל חברים - אליאנס' הוא ארגון שהקדים את זמנו, הוא החל את דרכו במטרה להגן על זכויות היהודים באשר הם, והפך עם השנים למעצמה חינוכית ששינתה את העולם היהודי, מאז עברו בשעריו יותר ממיליון תלמידים.
גם היום אנו מקדמים יהדות בעלת אופי מתון, מטפחים השכלה כללית, פועלים למען אחריות חברתית ומכבדים את האחר בחברה. אנו מפתחים תכניות בשני צירים מרכזיים: חינוך יהודי חברתי ומצוינות חינוכית, המעניקים הזדמנות שווה לכל תלמיד בכל מקום.
בימים אלה אנו מרחיבים את פעילותנו החינוכית בישראל ליותר מ-150 מוסדות חינוך, משיבים את 'מקווה ישראל' למעמדו ההיסטורי ומקימים בו את המרכז הרשמי של כל ישראל חברים – אליאנס, בנוסף אנו פועלים ביותר מעשר ארצות באירופה, בצפון אפריקה ובקנדה.

ממזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, המטפח פעילים ומנהיגים חברתיים, לעשייה חברתית ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח.
אנו מאמינים שחיזוק הזיקה למסורת היהודית, שבמרכזה ערכים חברתיים; תוך התנדבות ופעילות קהילתית, מחזק את עם ישראל כחברה סולידרית ומחבר את עם ישראל ליסודות הרוחניים, שהביאו להקמת המדינה.

לימוד מקורות יהודיים:
דיאלוג פורה ופתוח עם המקורות היהודיים, המעודדים פיתוח קהילתי ושינוי חברתי. המשתתפים נחשפים לעושר ולחיוניות של המקורות והמסורת שהיהודית, ובכללם מורשת יהדות המזרח.

מסע אישי:
מרחב בטוח להתבוננות פנימית ומקום לניסיון חייהם של המשתתפים כקול ייחודי, המאפשר מסע אישי ודיאלוג קבוצתי, תוך תהליך התעצמות המעמיד את המשתתפים במרכז העשייה החברתית.

סוכני שינוי:
תוכן השיעורים והתהליך הקבוצתי, המחייב נקיטת עמדה ופעולה מעשית בסוגיות חברתיות, מחזק את המשתתפים, כפרטים וכקבוצה, כפעילים קהילתיים וכסוכני שינוי במעגלים הקרובים ובחברה.

מודל השראה:
צוות מנוסה מעורב ומחוייב, היוצר תחושת הזדהות, גאווה ואמונה רבה, המקדמים משמעותית את הלמידה והעשייה. עומק הלימוד תוך דיבור ב"גובה העיניים", מעניק חוויה מעצימה מתקנת ומוצלחת, לרבים מהמשתתפים, שלעיתים צברו התנגדויות ללימוד יהדות או ללימוד בכלל.

 

חינוך יהודי חברתי במערכת החינוך הפורמאלית

חינוך יהודי בארץ - מערכת החינוך הנוכחית, החצויה בין חינוך ממלכתי וממלכתי דתי, משקפת את התפיסה הדיכוטומית המוטעית של החברה הישראלית. החינוך היהודי בשני הזרמים הממלכתיים אינו מתחשב דיו בזהותה של האוכלוסייה המסורתית הגדולה, שהיא לרוב מזרחית, אשר אינה רואה את עצמה כ'חילונית' או כ'דתית'. אנו מבקשים לקדם בבתי הספר תפיסה רחבה של היהדות, אשר מגלמת באופן אופטימאלי את ערכיה, מעניקה מקום של כבוד לסוגיות של צדק חברתי וערכים שבין אדם לחברו ומאפשרת לתלמידים לחוות ולממש אותן בחיי היומיום. בבתי הספר אנו מקדמים יצירת אקלים חינוכי מיטבי, שיאפשר לתלמידים להגיע להישגים לימודיים ראויים תוך התחשבות בצרכיהם הרגשיים והחברתיים. אקלים חינוכי מיטבי יושג, אם ניצור סביבה מוגנת לכל הבאים בשערי בית הספר, אם נטמיע בכל ילד תחושת שייכות, מסוגלות וצמיחה אישית, אם נחנך אותו לכבוד, סובלנות ושיתוף פעולה עם שאר התלמידים ואם נקדם ערכים אלו גם במערכת היחסים שבין התלמידים לבין הצוות החינוכי.

חינןך יהודי בתפוצות - גם בתי הספר היהודיים באירופה מתמודדים עם תהליך מורכב בתחום החינוך היהודי, וזאת ללא תמיכה פדגוגית מערכתית וללא הכשרה ותמיכה מקצועית. מערכת של ליווי לבתי ספר אלה תתמוך בהתמודדותם ותפתח ערוץ תקשורת בין מערכות החינוך היהודי בתפוצות לבין מערכת החינוך בארץ. בשל השיח השונה במגוון הקהילות בתחום המסורת היהודית, ערוץ זה עשוי להיות מפרה ומשחרר.

   

חינוך יהודי חברתי במרחב הקהילתי הציבורי

התרחבותם של פערים כלכליים וחברתיים בחברה הישראלית מערערת את היסודות שעליהם נבנתה מדינת ישראל ומחלישה את החברה כולה. תהליך צמצומם של פערים אלה מתחיל בשאיפה לעצב חברה יהודית טובה יותר, אשר תיבנה על ערכים של ערבות הדדית ודאגה לזולת. 

החברה הישראלית מורכבת מזהויות יהודיות שונות, שאת יחסם אל המסורת היהודית ניתן למקם על פני רצף. רובם הגדול של היהודים נמצא במרכז הרצף, ולא בקצה ה'דתי' או ה'חילוני' שלו. נתח גדול זה של האוכלוסיה רואה בחיוב קשר משמעותי אל המסורת היהודית. 

קידום רב שיח שוויוני בין כל גוני האמונות והדעות המצויים ברצף הזהויות היהודיות, תוך מתן מקום הולם למסורת העשירה של יהודי ארצות האסלאם, על יצירתה בעקבות המפגש הפורה שלה עם המודרנה, יאפשר ביסוסה של זהות יהודית מתונה ומכילה, שאינה כופה את ערכיה, המעמידה במרכזה  ערכים חברתיים, כמו מוסריות ואנושיות. 

הנחלתה של שפה יהודית חברתית במרחב הקהילתי והציבורי, תיצור בסיס משותף, תאפשר פתיחתם של ערוצי תקשורת חדשים למען ייסודה של חברה המושתתת על עקרונות של צדק, ערבות, אחריות וצמצום פערים.

 

שערי עוזיאל: מנהיגות רבנית חברתית

בית מדרש "שערי עוזיאל" למנהיגות רבנית חברתית בנשיאות הראשל"צ הרב אליהו בקשי דורומחזק את רבני ישראל כמקור השראה בשאלות של צדק-חברתי ותיקון עולם, ומקדם לימוד תורני הפתוח למציאות החברתית. בית המדרש רואה במסורת חכמי הספרדים בפסיקתם, בדרשותיהם, ובפועלם הקהילתי-חברתי, מקור השראה להתמודדות עם שאלות חברתיות אקטואליות, בגישה רעננה, היכולה לחבר בין ציבורים שונים בתוך החברה הישראלית.

הכשרת מורים

בשנת הלימודים תשע"ז לומדים בכרם מאה סטודנטים לתעודת הוראה, כמסלול ייחודי במכללת דוד ילין. תלמידי כרם הם בעלי תואר אקדמי, וסגל ההוראה בכרם מגוון וכולל מורים ותיקים ומומחים בתחומם, אנשי אקדמיה ואמנים. 

מחנה קיץ על שם שארל נטר

התכנית מיועדת לבני נוער מאירופה, קנדה וישראל. מטרתה היא חיזוק הזהות היהודית תוך לימוד השפה העברית והרחבת הידע על אודות החברה הישראלית, ההיסטוריה של מדינת ישראל והציונות. התכנית מתקיימת ב'מקווה ישראל' במשך שלושה שבועות, והיא כוללת פעילות חווייתית, טיולים ולימוד.

נר איש וביתו - חנוכה

השוואה בין מנהגי חנוכה הנהוגים היום בציבוריות הישראלית, לבין מנהגי חנוכה כפי שהתקיימו בקהילות השונות, מגלה שקיימת חפיפה קטנה מאד ביניהם. מעט מנהגים השתמרו, ורובם מקהילות אשכנז.

סדר טו בשבט

טו בשבט מאפשר הזדמנות לאירוע שיא בבית הספר: בכיתות, עם הורים או באירוח של כיתה אחרת. תכני האירוע עומדים לבחירת בית הספר:  שירי ארץ ישראל, מקורות יהודיים, שירת פיוטים, או משחקי חברה. בקבצים המצורפים תמצאו הצעות שונות לסדר טו בשבט בגישתנו החינוכית.

מחויבים: בית מדרש למנהיגות סטודנטים

'מחויבים' הוא בית מדרש למנהיגות סטודנטים, המתרגם ערכים ונכסים אישיים, קהילתיים ותרבותיים לעוצמה של נתינה ומעורבות חברתית בקהילה. הסטודנטים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך פעילות חינוכית, המניעה להשכלה גבוהה.

מעו"פ - מסורת, ערכים, פוליטיקה

 

רקע
קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית בישראל הוא אתגר - פנימי וחיצוני. האתגר הפנימי הוא בעיצוב מתמשך של מדינה, חברה ומרחב ציבורי, שבהם מתקיימים זה לצד זה מאפייני זהות יהודיים עם מאפייני זהות דמוקרטיים, תוך איזון ביניהם.
מאחר שאין הפרדה במציאות הישראלית כיום בין דת למדינה, כאשר מתקיים שיח בסוגיות העוסקות בקשר בין חוקי ההלכה לחוקי המדינה, ברוב המקרים השותפים לשיח יהיו הקבוצות הדתיות על שלל גווניהן ונציגיהם בממשלה. אף שרוב הציבור היהודי-ישראלי רואה ומגדיר עצמו כחילוני/מסורתי.
אנו מאמינים כי הציבור החילוני/מסורתי מסוגל גם הוא לפתח את הקשר שלו למסורת והתרבות היהודית וגם לטפח ולממש את המשמעות המודרנית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו מאמינים כי ככל שירבו האנשים בציבור הישראלי שיבינו שיש קול מתון ומכיל אשר מקורו ב"בית" ובמסורת היהודית, קול שניתן להזדהות עמו, כך נוכל לצמצם את הפער הבלתי רצוי בין הערכים הדמוקרטיים והחברתיים לשיח האקטואלי הרווח היום. אנו מאמינים כי נוכל לקדם את צמצום הפער דרך חידוד ביטויו של הקול, המשקל והכוח של הציבור המסורתי/חילוני כשווה בין שווים, משמעותי ומשפיע בשיח סביב סוגיות דת ומדינה.

תיאור התכנית

מתוך מחויבות עמוקה ליהדות ואמונה בכוחו של החינוך לחולל שינוי חברתי, חברו יחד קרן פוזן וכל ישראל חברים וייסדו את תכנית מעו"פ – מסורת, ערכים ופוליטיקה. בתכנית הייחודית נפגשים יועצים פרלמנטריים ל-13 מפגשים בני ארבע שעות, שבהם נידונים נושאים הקשורים לשינוי מדיניות, לפוליטיקה, לאקטיביזם וליהדות חברתית.
במסגרת היזמה נבחרים עוזרים פרלמנטרים מצטיינים מכלל סיעות הבית לתהליך בירור של סוגיות כגון אלו שצוינו לעיל, תוך חיזוק יכולות אישיות בעבודה הפרלמנטרית, הקניית כלים ויצירת אפשרות לבניית כוח משותף לשינוי מדיניות. המשתתפים עורכים היכרות עם סוגיות הקשורות לתחומי העשייה שלהו בחינוך, קליטת עלייה ועוד.
סיום התכנית בסמינר לימודי בפריז:
דת ומדינה- הילכו שניהם יחדיו בלתי אם נועדו?!
צרפת, כמקרה בוחן, הינה רפובליקה חילונית מתוקף חוק הפרדת הדת מהמדינה. חוק זה היה אמור לחזק את אופייה הפלורליסטי והדמוקרטי של הרפובליקה הצרפתית, בכך שחילוניות תאפשר אינטגרציה גדולה יותר של בני מיעוטים אתניים ודתיים. הפרדת הדת מהמדינה אף נועדה להחלשת הכנסייה בחיים הפוליטיים, בהם היא הייתה מעורבת עד 1905. כיום, צרפת מייצגת דוגמא מאתגרת של רפובליקה חילונית, בה הדת נפרדת לחלוטין ממוסדות המדינה ומהשלטון.

בסמינר מעו"פ דת ומדינה פריז, הכירו המשתתפים את אתגריו ויתרונותיו של המודל הייחודי בצרפת בנוגע לשאלות דת, אתניות ולאומיות. הם ערכו השוואה בין הפרלמנט הצרפתי לפרלמנט הישראלי, דנו בתפקידה הייחודי של הקהילה היהודית בצרפת על עיצוב אופיו של המודל הצרפתי בנוגע לדת ומדינה, שמעו על אתגרי הדיפלומטיה וההסברה וערכו היכרות עם ביטוייה הארגוניים השונים של הקהילה היהודית, ובהם אליאנס, הקנסיסטוואר, והקריף .
סיור ייחודי זה העמיק את הפרספקטיבה של משתתפי תכנית מעו"פ כשחקנים פעילים, בשיח סביב סוגיות דת ומדינה, נתן בידם כלים משמעותיים לפעולה ולהשפעה וסייע בחידוד ובהגברת הקול של הציבור המסורתי/חילוני.
בסיור ניתןן דגש על 3 תחומים השזורים זה בזה – חינוך, דת ומדינה (פוליטיקה) ויהדות.

.

 

חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

מזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח. ממזרח שמש יוזם מוקדי לימוד ועשייה של צעירים וסטודנטים, ומפתח מנהיגות קהילתית בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של מדינת ישראל. בקבוצות שלנו לומדים מקורות יהודיים, שמחוללים צמחיה אישית, בתהליך קבוצתי, ומניעים לעשייה קהילתית חברתית. ממזרח שמש הוקם בשנת 2000 ע"י קרן אבי חי ואליאנס: כל ישראל חברים. ממזרח שמש אינו תופס את לימוד המקורות רק כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות, אלא כחולייה בשרשרת. נאמן לסיפור היהודי כפי שנמסר בדורות עברו, ובו בזמן פתוח לפרשנות כפי שראויה להימסר לדור הבא. מחויב לקיים, חופשי בחיפוש.

ארכיון השומר הצעיר יד יערי - Hashomer Hatzair Archives Yad Yaari. מתוך אתר פיקיוויקי

אחד הנושאים העולים לדיון לקראת חנוכה, הוא שאלת "ההתיוונות", אימוץ ערכים ודפוסי חיים מתרבות הכללית לחיי העם היהודי.
בשיעור אנו מבקשים לצאת מסיפור חנוכה, ולעסוק בשאלה זו בהבט הסטורי ואקטואלי.
השיעור פותח עבור בתי הספר באירופה בשיתוף אליאנס, הפרוייקט האירופי.

נטועים: בית מדרש למנהיגות צעירים  בני מקום

בית מדרש לצעירים בני מקום הנטועים בפריפריה. התכנית מבנה תהליכי למידה קבוצתיים, המעצבים זהות אישית והזדהות מקומית, תוך רתימתם לעשייה קהילתית. הצעירים לומדים בבית מדרש המתמקד בסוגיות חברתיות, באמצעותו הם מגבשים תפיסת עולם מוסרית המחויבת לתיקון עולם, תוך יזמת והפעלת פרויקטים קהילתיים.

עמוד 1 מתוך 19