רן חורי

מעו"פ - מסורת, ערכים, פוליטיקה

 

רקע
קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית בישראל הוא אתגר - פנימי וחיצוני. האתגר הפנימי הוא בעיצוב מתמשך של מדינה, חברה ומרחב ציבורי, שבהם מתקיימים זה לצד זה מאפייני זהות יהודיים עם מאפייני זהות דמוקרטיים, תוך איזון ביניהם.
מאחר שאין הפרדה במציאות הישראלית כיום בין דת למדינה, כאשר מתקיים שיח בסוגיות העוסקות בקשר בין חוקי ההלכה לחוקי המדינה, ברוב המקרים השותפים לשיח יהיו הקבוצות הדתיות על שלל גווניהן ונציגיהם בממשלה. אף שרוב הציבור היהודי-ישראלי רואה ומגדיר עצמו כחילוני/מסורתי.
אנו מאמינים כי הציבור החילוני/מסורתי מסוגל גם הוא לפתח את הקשר שלו למסורת והתרבות היהודית וגם לטפח ולממש את המשמעות המודרנית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנו מאמינים כי ככל שירבו האנשים בציבור הישראלי שיבינו שיש קול מתון ומכיל אשר מקורו ב"בית" ובמסורת היהודית, קול שניתן להזדהות עמו, כך נוכל לצמצם את הפער הבלתי רצוי בין הערכים הדמוקרטיים והחברתיים לשיח האקטואלי הרווח היום. אנו מאמינים כי נוכל לקדם את צמצום הפער דרך חידוד ביטויו של הקול, המשקל והכוח של הציבור המסורתי/חילוני כשווה בין שווים, משמעותי ומשפיע בשיח סביב סוגיות דת ומדינה.

תיאור התכנית

מתוך מחויבות עמוקה ליהדות ואמונה בכוחו של החינוך לחולל שינוי חברתי, חברו יחד קרן פוזן וכל ישראל חברים וייסדו את תכנית מעו"פ – מסורת, ערכים ופוליטיקה. בתכנית הייחודית נפגשים יועצים פרלמנטריים ל-13 מפגשים בני ארבע שעות, שבהם נידונים נושאים הקשורים לשינוי מדיניות, לפוליטיקה, לאקטיביזם וליהדות חברתית.
במסגרת היזמה נבחרים עוזרים פרלמנטרים מצטיינים מכלל סיעות הבית לתהליך בירור של סוגיות כגון אלו שצוינו לעיל, תוך חיזוק יכולות אישיות בעבודה הפרלמנטרית, הקניית כלים ויצירת אפשרות לבניית כוח משותף לשינוי מדיניות. המשתתפים עורכים היכרות עם סוגיות הקשורות לתחומי העשייה שלהו בחינוך, קליטת עלייה ועוד.
סיום התכנית בסמינר לימודי בפריז:
דת ומדינה- הילכו שניהם יחדיו בלתי אם נועדו?!
צרפת, כמקרה בוחן, הינה רפובליקה חילונית מתוקף חוק הפרדת הדת מהמדינה. חוק זה היה אמור לחזק את אופייה הפלורליסטי והדמוקרטי של הרפובליקה הצרפתית, בכך שחילוניות תאפשר אינטגרציה גדולה יותר של בני מיעוטים אתניים ודתיים. הפרדת הדת מהמדינה אף נועדה להחלשת הכנסייה בחיים הפוליטיים, בהם היא הייתה מעורבת עד 1905. כיום, צרפת מייצגת דוגמא מאתגרת של רפובליקה חילונית, בה הדת נפרדת לחלוטין ממוסדות המדינה ומהשלטון.

בסמינר מעו"פ דת ומדינה פריז, הכירו המשתתפים את אתגריו ויתרונותיו של המודל הייחודי בצרפת בנוגע לשאלות דת, אתניות ולאומיות. הם ערכו השוואה בין הפרלמנט הצרפתי לפרלמנט הישראלי, דנו בתפקידה הייחודי של הקהילה היהודית בצרפת על עיצוב אופיו של המודל הצרפתי בנוגע לדת ומדינה, שמעו על אתגרי הדיפלומטיה וההסברה וערכו היכרות עם ביטוייה הארגוניים השונים של הקהילה היהודית, ובהם אליאנס, הקנסיסטוואר, והקריף .
סיור ייחודי זה העמיק את הפרספקטיבה של משתתפי תכנית מעו"פ כשחקנים פעילים, בשיח סביב סוגיות דת ומדינה, נתן בידם כלים משמעותיים לפעולה ולהשפעה וסייע בחידוד ובהגברת הקול של הציבור המסורתי/חילוני.
בסיור ניתןן דגש על 3 תחומים השזורים זה בזה – חינוך, דת ומדינה (פוליטיקה) ויהדות.

.

 

מנהיגות מקומית בפריפריה - תכנית נטועים

 גאים בתכנית נטועים למנהיגות מקומית בפריפריה!

כנס שפה אחת ודברים אחדים במכון כרם

"מהי החברה שבה אנחנו רוצים לחיות. האם אנו רוצים לחיות בחברה אחידה, או בחברה שיש בה מגוון? בחברה שמעריכה נכסים חומריים, שליטה וכוח, או חברה שבה האדם, כל אדם, הוא תכלית ולא אמצעי, שכל אדם בה זוכה לחינוך ראוי, לשוויון חברתי, ולאפשרות ביטוי של זהותו האישית ושייכותו הקהילתית?" (ד"ר ענבר גלילי שכטר, מנהלת מכון כרם, דברי פתיחה לכנס)
כנס "שפה אחת ודברים אחדים" של מרכז מלמדים ולומדים לפיתוח ההוראה במכון כרם התקיים ב-27.3 במסגרת שבוע החינוך לרב-תרבותיות בירושלים. סטודנטים ועובדים במכון, מורים, עמיתי מנדל ונציגי הגופים השותפים הגיעו לכנס. הכנס עסק בהשתלבותם של מורים מקבוצות אוכלוסיה שונות בחדר מורים שונה וזר.

"תכנית מארג נתנה לנו הזדמנות להשתהות בשיח הזהות"

אלפיים וארבע מאות תלמידים מרחבי לב השרון לומדים בקריית החינוך הניסויית "דרור". ואף על פי כן, ואולי דווקא בשל כך, כשנתבקש בית הספר, במסגרת תכנית מארג שלנו, לתת כותרת וקו מנחה לעשייה שלהם, המוטו הנבחר היה המימרה היהודית "אין בכלל אלא מה שבפרט". הקהילה מורכבת מפרטיה. בית הספר מורכב מתלמידיו. אתמול זכה בית הספר, אחרי תהליך בן ארבע שנים בתכנית מארג, באות המצוינות בחינוך יהודי, חברתי ואזרחי.

כל ישראל יש להם חלק

שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. לפיכך תיקנו ללמוד מסכת אבות בין פסח לעצרת לעורר אהבת האדם וכבוד הבריות.

ונהגו כל ישראל קדושים להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות ולשורר בקול נעים, בכל שבת, פרק אחד ממסכת אבות ללמד לעצמם כל ימי ספירת העומר, שתכלית יציאת מצרים הוא מתן תורה, ואין מתן תורה בלי אהבת הבריות, ואין אהבת הבריות בלי עבודת המידות, שאמר רבי עקיבא: 'ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה'.

אור בירבנוים - תלמידה מובילת חברותא

שלום לכולם,
שמי אור בירנבויים, תלמידה בתיכון 'דרכא רמון' גדרה. ע"ש אילן ואסף רמון. רמו"ן אלו ראשי תיבות של רגישות, מצוינות ונתינה, הערכים שביה"ס חורת על דגלו להוביל ולחנך את תלמידיו.
היום אני כאן בשם צוות 'מובילי החברותא' של ביה"ס, המורכב מ-18 תלמידים משכבת ט' וי'. את הפרויקט התחלנו בשנה שעברה, בפורום קטן יותר, והשנה הצטרפו אליו תלמידים נוספים שגילו התעניינות רבה ובחרו לקחת בו חלק פעיל.

יום מובילי חברותא

במהלך השנה, התלמידים מובילי החברותא עוברים הכשרה מטעם מנחה מורשה ורכז בית הספר. בנוסף להכשרה, מתקיים יום עיון שנתי לקבוצות מובילי החברותא מכל רחבי הארץ. מטרת המפגש הארצי היא לפתח את כישורי ההנחיה של התלמידים, לאפשר להם להתנסות בשיתוף עמיתים ולמידה מהצלחות ומאתגרים ולהגביר את תחושת השותפות בתכנית רחבה ומשמעותית.

עמוד 1 מתוך 8