קהילה של ערבות

מדוע 'קהילה של ערבות'?
מגמות מתגברות של ניכור וקיטוב לצד התרופפות ערכי סולידריות וקהילתיות בחברה הישראלית משתקפים במרחב החינוכי ובנטייה המתגברת בבתי הספר לקידום הישגים אישיים תוך דחיקת השיח הערכי- חברתי. בהיעדר שפה ערכית משותפת וקהילה תומכת, נמנעות מהתלמיד תחושות שייכות לקהילה ושותפות עם חבריה.

%AM, %03 %359 %2016 %10:%מאי

יום מובילי חברותא

נכתב על ידי
יום מובילי חברותא

במהלך השנה, התלמידים מובילי החברותא עוברים הכשרה מטעם מנחה מורשה ורכז בית הספר. בנוסף להכשרה, מתקיים יום עיון שנתי לקבוצות מובילי החברותא מכל רחבי הארץ. מטרת המפגש הארצי היא לפתח את כישורי ההנחיה של התלמידים, לאפשר להם להתנסות בשיתוף עמיתים ולמידה מהצלחות ומאתגרים ולהגביר את תחושת השותפות בתכנית רחבה ומשמעותית.

הוראה ושיח דיאלוגי

מדוע 'הוראה דיאלוגית ושיח מיטבי?'
בית הספר מאגד קהילה אנושית מגוונת של זהויות ותרבויות ואוצר בתוכו שפע הזדמנויות יומיומיות לפיתוח תקשורת, סולידריות ורגישות לאחר. למרות זאת, האקלים החברתי-חינוכי בבית ספר הוא לעתים קרובות היררכי ונעדר שיח משתף. בַּמקום שבו יחסי מורה-תלמיד חסרים דיאלוג אמיתי ותקשורת בין אישית 'בגובה העיניים', מתחזקות תחושות הזרות והניכור בקרב התלמיד.

בית ירושלמי לתרבות ורוח

בכרם מתקיימים מפגשים עם סופרים ואנשי רוח, ערבי תרבות, בתי מדרש, סדנאות כתיבה, אירועים מוזיקליים ועשייה אומנותית. המפגשים פתוחים לקהל הרחב ואנשי חינוך ומורים משתלמים המעוניינים להרחיב את תחומי הידע והענין שלהם. המרצים במפגשים אלה הם מורים מצוות מכון כרם ואורחים.

פיוט

מדוע פיוט?
הפיוט מהווה נכס יהודי, ערכי ותרבותי, הקושר בין מסורות עבר מוזיקליות לתרבות ישראלית עכשווית. מאז הקמתה של מדינת ישראל ועלייתן של הקהילות השונות ארצה, הלך ונשכח חלק גדול ממורשת הפיוט, ויחד אִתו נשכח החיבור לשורשינו, לחכמה ולידע שנשמרו במשך דורות.

"מרחב קהילתי"

תכנית "מרחב קהילתי" המשותפת ל'ממזרח שמש'- כל ישראל וחברים ולקרן האני (The Honey Foundation) הוקמה במטרה לטפח מנהיגות רוחנית קהילתית איכותית ומקצועית, הפותחת שער עבור ישראלים וישראליות ברחבי הארץ המבקשים להשתייך לקהילות יהודיות מתונות ופתוחות ברוח מורשת חכמי המזרח. 

 במסגרת התוכנית, 12 רבנים קהילתיים בוגרי תכנית מרחב, יפגשו במהלך השנה כקבוצה לומדת ויקבלו ליווי, תמיכה כספית וכלים מקצועיים בכדי להתמודד עם אתגרי המנהיגות הרוחנית קהילתית של ימינו, להצמיח את הקהילות ולהוביל אותן לקיימות ושגשוג.  

 אנו שואפים כי משתתפי 'מרחב קהילתי' יפעלו כסוכני שינוי חברתי בקהילותיהם, על בסיס ערכי חכמי המזרח, הפילוסופיות והכתיבה ההלכתית המדגישים סובלנות, הכלה, איזון בין מסורת למודרניות ואחריות הדדית.

אנו מאמינים כי טיפוח מנהיגות רוחנית קהילתית ברוח זו, תוכל להעניק תגובה רצינית ומשמעותית לבעיות הקיטוב הדתי והחברתי בישראל כיום, מתוך הבנה שכל סוג של קיצוניות, מערערת את ערכי היסוד של כלל ישראל ומאיימת על הסולידריות של עמנו.

במסגרת התוכנית משתתפים כ12 רבנים. 4 רבנים מקבלים ליווי צמוד לאורך הפרויקט ועוד 8 רבנים במעטפת נרחבת יותר.

מעגל השנה

מדוע מעגל השנה?
מעגל השנה העברי וחגיו מהווים ציר רגשי וחברתי שעליו מושתתת הזהות האישית והקולקטיבית שלנו. הם מספרים את סיפורו של העם היהודי ומעצבים את הנרטיב ההיסטורי המשותף, ולצדו את הזיכרון האישי והמשפחתי שלנו. שחיקת השיח הערכי-זהותי במערכת החינוך הביאה לכך שהעיסוק במעגל השנה בבתי הספר הולך ופוחת, עד שכמעט ואינו נוכח בחינוך העל-יסודי.

עמוד 2 מתוך 2