תכניות חינוכיות

מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מורשה

 • מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מורשה

  מגמות מתגברות של התמקדות בהישגיים האישיים לצד התרופפות ערכי סולידריות וקהילתיות בחברה ישראלית, משתקפות במרחב החינוכי לעיתים קרובות. בתי ספר נוטים לנהל סדר יום חינוכי המרוכז בקידום הישגים אישיים תוך דחיקת השיח הערכי חברתי. בהעדר שפה ערכית משותפת וקהילה תומכת, נמנעת מהתלמיד תחושת שייכות ואחריות כלפי האחר וכלפי הקהילה. תכנית מורשה פועלת להחזרת השיח הערכי-חברתי למרכז ההוויה הבית ספרי, במטרה לפתח קהילת חיים מיטבית הפועלת מתוך תחושת שייכות וערבות הדדית. 'קהילה של ערבות'.

  קרא עוד...

מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מארג

 • מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מארג

  תכנית מארג פועלת בבתי ספר ממלכתיים, מסייעת לקהילות בית הספר ומלווה אותן, בתהליך בירור זהותן היהודי, ציוני, אזרחי ודמוקרטית. התכנית, מיסודה של קרן אביחי, פועלת כ-14 שנה, שבהן סיימו את התהליך אתה למעלה מ-100 בתי ספר. תכנית מארג היא חלק מהחטיבה לזהות יהודית בכל ישראל חברים זו השנה הרביעית.

  קרא עוד...

חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

 • חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

  מזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח. ממזרח שמש יוזם מוקדי לימוד ועשייה של צעירים וסטודנטים, ומפתח מנהיגות קהילתית בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של מדינת ישראל. בקבוצות שלנו לומדים מקורות יהודיים, שמחוללים צמחיה אישית, בתהליך קבוצתי, ומניעים לעשייה קהילתית חברתית. ממזרח שמש הוקם בשנת 2000 ע"י קרן אבי חי ואליאנס: כל ישראל חברים. ממזרח שמש אינו תופס את לימוד המקורות רק כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות, אלא כחולייה בשרשרת. נאמן לסיפור היהודי כפי שנמסר בדורות עברו, ובו בזמן פתוח לפרשנות כפי שראויה להימסר לדור הבא. מחויב לקיים, חופשי בחיפוש.

  קרא עוד...

מצוינות חינוכית - שער

 • מצוינות חינוכית

  החל משנת 2001, החטיבה למצוינות חינוכית של הארגון פועלת בפריפריה החברתית והגיאוגרפית שלישראל. החטיבה מפעילה תכניות חינוכיות בבתי-ספר תיכוניים שש-שנתיים ויסודיים מתוך תפיסה מערכתית המכירה בשונות ומקדמת שוויון הזדמנויות, ובגישה הוליסטית ייחודית: כדי להביא לשינוי עמוק וארוך-טווח, היחידה מלווה תהליכים פדגוגים תוך התייחסות לכל המרכיבים הקשורים בתהליך- הצוות הניהולי, הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם.

  מטרתה העיקרית של החטיבה היא לתמוך בבתי-הספר בפיתוח מקצועי של הצוות החינוכי, תוך כדי יצירת מבנה ארגוני מתאים שיתרום לקידום פדגוגי. מטרה זו מושגת מתוך דיאלוג פתוח עם הצוות הניהולי של כל בית-ספר. החטיבה למצוינות חינוכית פועלת ביותר מ-40 בתי ספר ברחבי ישראל ומשפיע על חייהם של למעלה מ-23,000 תלמידים ו-2,000 מורים.

  קרא עוד...

הכשרה ופיתוח מקצועי - כרם

 • הכשרה ופיתוח מקצועי - כרם

  מכון כרם הוקם לפני כארבעים שנה (1974) על ידי ארגון כל ישראל חברים. מאז ועד היום מכון כרם מציע גישה ייחודית בתחום הכשרת המורים ובפיתוח מקצועי של מורים בשלבי הקריירה השונים, ברוח הומניסטית יהודית.
  מכון כרם מחזק את מערכת החינוך בישראל באמצעות הכשרה, פיתוח וליווי של נשות ואנשי חינוך בעלי השכלה הומניסטית יהודית רחבה, מחויבות חברתית, וכושר מנהיגות.

  קרא עוד...