תוכניות חינוכיות

מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מורשה

 • מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מורשה

  מגמות מתגברות של התמקדות בהישגיים האישיים לצד התרופפות ערכי סולידריות וקהילתיות בחברה ישראלית, משתקפות במרחב החינוכי לעיתים קרובות. בתי ספר נוטים לנהל סדר יום חינוכי המרוכז בקידום הישגים אישיים תוך דחיקת השיח הערכי חברתי. בהעדר שפה ערכית משותפת וקהילה תומכת, נמנעת מהתלמיד תחושת שייכות ואחריות כלפי האחר וכלפי הקהילה. תכנית מורשה פועלת להחזרת השיח הערכי-חברתי למרכז ההוויה הבית ספרי, במטרה לפתח קהילת חיים מיטבית הפועלת מתוך תחושת שייכות וערבות הדדית. 'קהילה של ערבות'.

  קרא עוד...

מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מארג

 • מצוינות בחינוך יהודי חברתי - מארג

  תכנית מארג פועלת למען עידוד וטיפוח יחסי הבנה, רגישות וזיקה הדדית בין יהודים מכל הזרמים למסורת, טיפוח הזיקה למסורת בקרב כל חלקי העם, ועידוד ההבנה וההערכה למורשת היהודית ולתרבותה, לדיניה, למנהגיה ולערכיה.
  התכנית היא מייסודה של קרן אבי חי, ופועלת בשיתוף המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והתרבות. תחילתה של התוכנית בתשס"ה, בשישה בתי ספר בחינוך הממלכתי. כיום פועלת התכנית בעשרות בית ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים בכל רחבי הארץ.

  קרא עוד...

חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

 • חינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש

  מזרח שמש הוא בית מדרש למנהיגות חברתית, ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח. ממזרח שמש יוזם מוקדי לימוד ועשייה של צעירים וסטודנטים, ומפתח מנהיגות קהילתית בעיקר בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של מדינת ישראל. בקבוצות שלנו לומדים מקורות יהודיים, שמחוללים צמחיה אישית, בתהליך קבוצתי, ומניעים לעשייה קהילתית חברתית. ממזרח שמש הוקם בשנת 2000 ע"י קרן אבי חי ואליאנס: כל ישראל חברים. ממזרח שמש אינו תופס את לימוד המקורות רק כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות, אלא כחולייה בשרשרת. נאמן לסיפור היהודי כפי שנמסר בדורות עברו, ובו בזמן פתוח לפרשנות כפי שראויה להימסר לדור הבא. מחויב לקיים, חופשי בחיפוש.

  קרא עוד...

מצוינות חינוכית - שער

 • מצוינות חינוכית - שער

  שער פועלת בבתי-ספר על-יסודיים ברחבי הארץ בגישה הוליסטית ייחודית. כדי להביא לשינוי עמוק וארוך-טווח, תוך טיפול בכל המרכיבים הקשורים בהליך הפדגוגי: צוות הניהולי, צוות החינוכי, תלמידים והוריהם. מטרתנו העיקרית היא לתמוך בבתי-הספר בפיתוח מקצועי וברכישת מיומנויות חינוכיות, תוך כדי יצירת מבנה ארגוני מתאים, שיתרום לקידום פדגוגי. מטרה זו מושגת מתוך דיאלוג פתוח עם הצוות הניהולי של כל בית-ספר. אנו מאמינים שהשקעה בחינוך והרחבת אופקים תאפשר לתלמידים לחלום על עתיד טוב יותר ולהגשים את חלומם. 'שער' עובדת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, פועלת ביותר מ-40 בתי ספר ברחבי ישראל, ונוגעת בחייהם של למעלה מ-22,700 תלמידים ו-2,000 מורים.

   

  שער הוא שמה של היחידה למצוינות חינוכית של כי"ח. החל משנת 2001, היחידה פועלת בבתי"ס בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. שער מפעילה תכניות חינוכיות בבתי-ספר תיכוניים שש-שנתיים ויסודיים מתוך תפיסה מערכתית המכירה בשונות ומקדמת שוויון הזדמנויות, ובגישה הוליסטית ייחודית: כדי להביא לשינוי עמוק וארוך-טווח, היחידה מלווה תהליכים פדגוגים תוך התייחסות לכל המרכיבים הקשורים בתהליך- הצוות הניהולי, הצוות החינוכי, התלמידים והוריהם. מטרתה העיקרית של היחידה היא לתמוך בבתי-הספר בפיתוח מקצועי של הצוות החינוכי, תוך כדי יצירת מבנה ארגוני מתאים שיתרום לקידום פדגוגי. מטרה זו מושגת מתוך דיאלוג פתוח עם הצוות הניהולי של כל בית-ספר. שער פועלת ביותר מ-40 בתי ספר ברחבי ישראל ומשפיע על חייהם של למעלה מ-23,000 תלמידים ו-2,000 מורים.

  קרא עוד...

הכשרה ופיתוח מקצועי - כרם

 • הכשרה ופיתוח מקצועי - כרם

  מכון כרם הוקם לפני כארבעים שנה (1974) על ידי ארגון כל ישראל חברים. מאז ועד היום מכון כרם מציע גישה ייחודית בתחום הכשרת המורים ובפיתוח מקצועי של מורים בשלבי הקריירה השונים, ברוח הומניסטית יהודית.
  מכון כרם מחזק את מערכת החינוך בישראל באמצעות הכשרה, פיתוח וליווי של נשות ואנשי חינוך בעלי השכלה הומניסטית יהודית רחבה, מחויבות חברתית, וכושר מנהיגות.

  קרא עוד...