מנהיגות מקומית בפריפריה - תכנית נטועים

מנהיגות מקומית בפריפריה - תכנית נטועים

 

תכנית נטועים למנהיגות בני מקום בפריפריה הצליחה, בשנים האחרונות, להצמיח קבוצות מנהיגות מקרב מאות סטודנטים ברחבי הארץ. המשתתפים, צעירים בעלי כישורי מנהיגות מהפריפריה, זוכים למלגה עבור פעילותם בתכנית, שכוללת לימוד בבית המדרש "ממזרח שמש" שלנו ועשייה חברתית משמעותית לטובת הקהילה. המלגה מאפשרת להם להקדיש את עצמם ללימודיהם ולפתח עוד יותר את יכולותיהם.
שמחנו לארח בחודש האחרון את ראשי הערים במקומות שבהם פועלת הקבוצה לטקסי חלוקת מלגות ומשובי אמצע. ראשי הערים שמעו מהסטודנטים על החוויה הלימודית והבית מדרשית שלהם על גיבוש הזהות היהודית בקבוצה ועל חיזוק החיבור לעיר ולמקום. במהלך המפגשים המרתקים והמשמעותיים נחשפו ראשי הערים לפרויקטים שמעוניינים הנטועים להפעיל בעריהם, ובהם - לימוד בית מדרש בקרב בני נוער, מימונה קהילתית, הרצאות ומפגשי תרבות לצעירים, תיעוד סיפורי חיים של קשישים ועוד.

תכנית נטועים למנהיגות בני מקום בפריפריה הצליחה, בשנים האחרונות, להצמיח קבוצות מנהיגות מקרב מאות סטודנטים ברחבי הארץ. המשתתפים, צעירים בעלי כישורי מנהיגות מהפריפריה, זוכים למלגה עבור פעילותם בתכנית, שכוללת לימוד בבית המדרש "ממזרח שמש" שלנו ועשייה חברתית משמעותית לטובת הקהילה. המלגה מאפשרת להם להקדיש את עצמם ללימודיהם ולפתח עוד יותר את יכולותיהם.

שמחנו לארח בחודש האחרון את ראשי הערים במקומות שבהם פועלת הקבוצה לטקסי חלוקת מלגות ומשובי אמצע. ראשי הערים שמעו מהסטודנטים על החוויה הלימודית והבית מדרשית שלהם על גיבוש הזהות היהודית בקבוצה ועל חיזוק החיבור לעיר ולמקום. במהלך המפגשים המרתקים והמשמעותיים נחשפו ראשי הערים לפרויקטים שמעוניינים הנטועים להפעיל בעריהם, ובהם - לימוד בית מדרש בקרב בני נוער, מימונה קהילתית, הרצאות ומפגשי תרבות לצעירים, תיעוד סיפורי חיים של קשישים ועוד.