סקר כבוד האדם של כל ישראל חברים - ממצאים עיקריים

סקר כבוד האדם של כל ישראל חברים - ממצאים עיקריים

אחד מכל ארבעה ישראלים (כ-24 אחוזים מקרב הנשאלים) דיווח כי הוא או אחד מבני משפחתו חוו אפליה או גזענות בחמש השנים האחרונות.

***

הציבור דירג את המאבק לדיור ציבורי כמאבק החשוב ביותר (40 אחוזים). אחריו מאבק הנכים (38%) ואחריו צמצום פערים בפריפריה (31%).

***

בקרב הנשאלים החרדים, אחד מכל שניים (53 אחוזים) דיווח שהוא או בני משפחתו חוו אפלייה בחמש השנים האחרונות.***

48 אחוזים מהציבור  סבורים שהקשישים הם הקבוצה המופלית ביותר לרעה בישראל.


***


הדתה בחינוך: 31 אחוזים מקרב החילונים הציגו את המאבק בהדתה במערכת החינוך כאחד מתוך שני המאבקים החברתיים החשובים היום בישראל. לעומת זאת, רק 2 אחוזים מקרב הדתיים,  ו-6 אחוזים מקרב המסורתיים, ציינו זאת כמאבק חשוב. 

 ***

עמדת כל ישראל חברים: הממצאים חושפים תמונה קודרת באשר לשמירה על כבוד האדם בחברה הישראלית. המאבקים שהציבור רואה כמאבקים החשובים ביותר, וביניהם הזכות לדיור, מאבק הנכים וצמצום הפערים החברתיים בין מרכז לפריפריה, משקפים את ההכרה של הציבור בחשיבות של ערך כבוד האדם, הרבה יותר מאשר מאבקים פוליטיים או סקטוריאליים. גם הנתונים המרעישים על היקף האנשים שסבלו מגזענות ומאפליה, מבהירים לנו שוב את חשיבות כבוד האדם, שמשמעותו היא גם הזכות שלא לסבול מגזענות ואפלייה. אנו קוראים למיגור הגזענות, האפלייה וחוסר השוויון, ולשמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. כפי שאמרו חכמינו, חביב אדם שנברא בצלם.