הזכרת השם

הזכרת השם

השיעור עוסק בשאלה כיצד להזכיר את שם ה' – וזאת כחקר מקרה של תופעת הקצנה דתית, ההופכת ל"מובן מאליו" וה"מיישרת" אליה גם את המסורתיים, בניגוד למסורתם. נלמד חלקים מתוך שו"תים של הרב משה מלכה והרב שלום משאש, בזיקה ל למושגים "הגמוניה" ו"הגמוניה נגדית" ואגב דיון בשאלת בשאלת דרכי המפגש הבין-תרבותי שבין אורתודוקסים למסורתיים במדינת ישראל.

מבנה השיעור

מבנה השיעור:
פתיחה: "ואני קצת נבוך אנ'לא יודע איך לקרוא לך,
א-לוהים או אלוקים".
לימוד בחברותא: הזכרת השם.
אסיף וסיכום: הגמוניה והגמוניה נגדית.

  • נושא המערך:חכמי הספרדים
  • מותאם ל:בתי מדרש
  • משך השיעור:שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר