מעו"ף בכנסת

מסורת, ערכים ופוליטיקה

מעו"ף בכנסת: מסורת, ערכים ופוליטיקה, מבית קרן פוזן ו'כל ישראל חברים' היא תכנית הכשרה ליועצים פרלמנטרים ודוברים בזירה הפוליטית, הנפגשים לתהליך בירור של סוגיות ליבה בחברה הישראלית, בתחומי היהדות החברתית, לצד חיזוק יכולות אישיות בעבודה הפרלמנטרית, הקניית כלים ויצירת אפשרות לבניית כוח משותף לשינוי מדיניות.

התכנית מפתחת שפה יהודית-חברתית, המשמשת מצע לצמתים ויוזמות פרלמנטריות לשינוי חברתי בישראל. התכנית מעמיקה היכרות עם מושגים, מקורות, ורעיונות יהודיים, הרלוונטיים לסדר היום הציבורי, במפגש עם מנעד הזהויות בחברה הישראלית, ובדגש על יהדות כתרבות, ויהדות מסורתית.

התכנית מנגישה ידע ומעניקה כלים, התומכים בקידום רעיונות ויוזמות, בתחום התרבות היהודית, במסגרת פעילותם הציבורית השוטפת, ומחזקים את היכולת ליצור שינוי חברתי במדינת ישראל.

התכנית מפגישה יועצים פרלמנטרים ודוברים בזירה הפוליטית, ממגוון סיעות הבית, לעשרה מפגשי לימוד ואימון פוליטי, שבסיומם סיור לימודי בצרפת או ארה"ב. מפגשי הלימוד מתמקדים בסוגיות דת ומדינה; בניית כח ושינוי מדיניות; באקטיביזם וביהדות חברתית.

מעו"ף מכשיר כל שנה, 15 יועצים פרלמנטרים ודוברים בזירה הפוליטית.