Background Image
Next Page  16-17 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 16-17 / 52 Previous Page
Page Background

אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים

עם רגלים בנעלים,

עם שכל בראש

תמצא את הדרך שלך,

אל תחשוש.

אתה יכול ויודע,

מוכן ומזומן,

ואתה הוא זה שיחליט לאן.

דוקטור סוס, תרגום לעברית לאה נאור, הוצ׳ כתר, תש“ן )0991(, עמוד 3

ּאַשְׁרֵי תְמִימֵי דָרֶךְ הַהֹלְכִים בְּתוֹרַת ה‘.

אַשְׁרֵי נֹצְרֵי עֵדֹתָיו בְּכָל לֵב יִדְרְשׁוּהו

תהילים פרק קיט, פסוקים א-ב

חכם לוי סעדיה נחמני

מלמד שהתורה היא כדרך המשתנה בכל מה שאתה צועד הלאה.

הדעתהעליונה נגוזה בבריאה, ומתגלה בהדרגה, ולכל דור בעיותיו ומשאלותיו,

ונדמה לאדם שהתורה אינה עוד המקור להדרכה, חס ושלום, אלא שהיא

קניין ראשית הבריאה, הנקראת דרך, מה דרך זו משתנה בנופה ובהכשרתה

להליכה, ובכל מה שאתה צועד הלאה, מתחדשות לפניך תשומות לב, מטעמי

זהירות וזריזות.

אבל כל זה מתגלה לפניך הודות לאור, והאור הוא עצם אחד פשוט, שעל

ידו אתה מגלה כל מה שלפניך, הן בחילוקי מקומות, הן בחילוקי זמנים, והן

בבירה עצמה, אותו אור פשוט מימי בראשית עד היום. כך התורה היא אור,

ובעדה, בכל המקומות, בכל הזמנים, ובכל הבריאה, תאיר לך, ותגלה לך

פתרונות אל השאלות החדשות.

ברית הלוי, קהלת יב, עמוד רג-רד, הוצ׳ מכון מחשבת הלוי, ירושלים, תש“ס )0002(

נולד ביום י“א אדר תרפ“א )1291(, בעיר מרקש שבמרוקו. הוא למד את ראשית תורתו מפי חכם

יעקב חזות וחכם אברהם אביטבול, ונסמך על ידי חכם שלום משאש. כשגדל לימד ב‘אוצר התורה‘,

ובשנת תשי“ד )4591( התמנה לרב בישיבת ’נווה שלום‘. במקביל לימד תנ“ך ותלמוד בבית המדרש

למורים בקזבלנקה.

בשנת תשכ“ד )4691( חכם לוי סעדיה נחמני עלה לארץ ישראל והתיישב בפתח תקוה, שם הוצעה לו משרת רבנות.

הוא ויתר על המשרה לאחר זמן קצר, לטובת חברו, חכם משה מלכה.

חכם לוי סעדיה עבר לירושלים, והיה ממקימי ישיבת ’אוהל מועד‘ בשכונת בית וגן בעיר. הוא היה שותף להקמת

בית הכנסת ’בית שמואל‘ בשכונת שמואל הנביא ו‘דרכי נועם‘ – מוסד להפצת תורה למבוגרים ונוער.

חכם לוי סעדיה נחמני נפטר ביום ז‘ שבט תשנ“ה )5991( ונקבר בהר המנוחות בירושלים.

הוא חיבר את ’ברית הלוי‘, פירוש לספר קהלת, קונטרסים כ‘וענתה השירה הזו‘ - בעניינים אקטואליים ובגאולה.

14

עמוד

15

עמוד