אליאנס: כל ישראל חברים

מצוינות חינוכית ומנהיגות מקומית בפריפריה
תוך טיפוח יהדות ישראלית מחברת

אליאנס:
כל ישראל חברים

מצוינות חינוכית
ומנהיגות מקומית בפריפריה
תוך טיפוח יהדות
ישראלית מחברת