הישגים - סודקות את תקרת הזכוכית

הישגים - סודקות את תקרת הזכוכית

 

בתי-ספר באזורים של פריפריה חברתית ניצבים בפני קשיים רבים הנובעים ממחסור בתקציבים, מרמת מודעות נמוכה של ההורים לחשיבות ההשכלה, ממיעוט במודלים של קריירה בסביבה ולעיתים גם מקשיים בהשגת כוח האדם החינוכי המתאים, בייחוד לרמות הגבוהות של הלמידה. בתי-ספר אלה נאבקים פעמים רבות על עצם הזכאות לבגרות יותר מאשר על קידום לבגרות איכותית פותחת דלתות.

נערות באזורים אלה נתונות לאפליה כפולה: הן שייכות לקבוצה מודרת בחברה הכללית, וכן מוחלשות בסביבתן המידית, שכן חברות מסורתיות לא תמיד מעודדות נערות להגיע להישגים אקדמאים ומקצועיים. נערות בעלות פוטנציאל או הישגים בלימודי מדעים מן הפריפריה החברתית אינן זוכות לתמיכת הסביבה, ו כתוצאה מכך, פעמים רבות אינן מעזות לחלום, לשאוף, ובהכרח לא מממשות את מלוא הפוטנציאל הגלום בהן.

"סודקות את תקרת הזכוכית" היא יוזמה ייחודית במענה לסוגיה זו ונועדה להוות צוהר לעתיד טוב יותר לנערות אלו. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם משרד החינוך ועיריות בבחירת בתי-הספר, ומתקדמים לאיתור נערות בעלות פוטנציאל ללימודי מדעים. התכנית יוצרת תהליך מקיף, שמשכו עולה על חמש שנים (חטיבה-תיכון), ומובילה את הנערות בשלושה מסלולים הפועלים בו-זמנית:
• שאיפה - העלאת רף השאיפות של הנערות מעצמן בתחומי השכלה וקריירה. מסלול זה מאופיין בעיקר במפגש קרוב עם נשים מצליחות מעולם ההיי-טק הישראלי.
• הצלחה – העלאת תחושת המסוגלות העצמית של הנערות על-ידי סדנאות העצמה עצמית והעצמה מגדרית. אנו מאמינים כי דרך הרחבת אופקים והעצמה בשני תחומים אלו, לנערות תהיינה הבנה יותר עמוקה של עצמן ושל היכולות שלהן, יכוונו גבוה יותר וישקיעו בלימודיהן.
• מצוינות - העלאת ההישגים של הנערות בחטיבת הביניים במטרה להגיע ולהתמיד במקצוע מדעי מוגבר בתיכון בצד 4 או 5 יחידות לימוד במתמטיקה. מסלול זה מאופיין על-ידי תגבורים לנערות וחידוד הכישורים של הצוות החינוכי בבתי-הספר דרך השתלמויות וסדנאות.

הערכה ומדידה

מאז תחילתה, התכנית עוברת מחקר הערכה מקצועי על-ידי מעריכות חיצוניות. מחקר ההערכה מאפשר לנו ללמוד, לאמוד את התקדמות התכנית, לשמר הישגים ולשפר איפה שעולה הצורך. להלן נתונים נבחרים מהמחקר שנערך לשנת הלימודימאז תחילתה, התכנית עוברת מחקר הערכה מקצועי על-ידי מעריכות חיצוניות. מחקר ההערכה מאפשר לנו ללמוד, לאמוד את התקדמות התכנית, לשמר הישגים ולשפר איפה שעולה הצורך. שנת תשע"ו הייתה השנה הראשונה בה הנערות הגיעו לשלב מבחני הבגרות במתמטיקה (שכבת יב'). אנו גאים להציג בפניכם את נתוני ציוני הבגרות ודו"ח ההערכה:

  •  זו השנה הרביעית ברציפות בה כ-90% ומעלה מהנערות המשתתפות בתכנית בשכבה ט' ממשיכות ללימודי מתמטיקה ברמת 4-5 יח"ל גם בתיכון.
  • 46% מהתלמידות בשכבת יב' סיימו את הבגרות במתמטיקה בהיקף 5 יח"ל בממוצע של 83 נקודות.
  •  54% הנותרים סיימו את הבגרות המתמטיקה בהיקף 4 יח"ל בממוצע של 82 נקודות.
  •  למרות הגידול בהיקף התכנית ובמספר המתגברים, חלה עלייה ביחס לשנה שעברה במידת שביעות הרצון הכללית של הסודקות משיעורי התגבור ומאיכות תהליך ההוראה בהם, כפי שניתן לראות בגרף הבא:

תמונה לעמוד סודקות באתר כיח

 להורדת דו"ח הערכה שנתי של התכנית: