קבוצות מנהיגות

כל ישראל חברים מפעילה קבוצות בית מדרש למנהיגות חברתית, חברי הקבוצות הם פעילים ומנהיגים חברתיים הפועלים בקהילות שונות בכל רחבי הארץ.
היחידה לחינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - ממזרח שמש מזהה פעילים אלה ומכשירה אותם לעשיה חברתית בתוך הקהילות ובחברה הישראלית כולה, ברוח מסורת ישראל ובהשראת מורשת יהודי המזרח.

כל ישראל חברים - פעילות מצפון ועד דרום

שערי עוזיאל

מנהלים: הרב יצחק שוראקי והרב דוד זנו

ירושלים

תדרשי

מנחה: דנה שמסיאן

ירושלים

מרח"ב - מנהיגות רבנית חברתית

מנהלי בית המדרש: הרב יצחק שוראקי והרב דוד זאנו

ירושלים