מרכז הכשרה נתניה 1

מנחה: אבי (מייג') מאירי

נתניה