קבוצות מתנדבי שנת שרות - צפון

כל ישראל חברים מפעילה 11 קבוצות בית מדרש למתנדבי שנת שירות בקהילה

היחידה לחינוך יהודי חברתי - 'ממזרח שמש' מלווה את המתנדבים בתכנים ובתהליך קבוצתי, המחייבים נקיטת עמדה ופעולה מעשית, כפעילים קהילתיים וכסוכני שינוי בקהילה בה הם פועלים.

פעילות כיח באיזור הצפון

מרכז הכשרה עפולה 3

מנחה: ליאור אבידן

עפולה

מרכז הכשרה עפולה 2

מנחה: שירה וידרה

עפולה

מרכז הכשרה עפולה 1

מנחה: עמית יוסף

עפולה