על הורים וילדים - ערב לימוד הורים ותלמידים

תכנית בני המצווה מבקשת ליצור שיח בין המתבגרים הצעירים והוריהם, מתוך הנחה ששיתוף ההורים בתכנית מקדם שיח משמעותי. ערב הלימוד המשותף הינו אחת התחנות המרכזיות ליצירת שיח זה. ההורים והתלמידים יבחנו ביחד סוגיה המעסיקה משפחות רבות: כיצד לבנות את התקשורת בין הורים לילדיהם? הלימוד מביא חיבור למסורת היהודית בכלל ולמסורות המשפחתיות בפרט, ומציע פתח לליבון הנושא מתוך לימוד ושיחה. מתוך חוברת "מעגלי דרך"

 

מטרות
ההורים ייקחו חלק בחשיבה ובמעשה בתהליך בניית זהותם של ילדיהם.
ההורים והתלמידים ידונו בסוגיה משמעותית בחייהם של המתבגרים והוריהם.
המשתתפים יבררו ביחד את ערך כיבוד ההורים במסורת היהודית ובחברה המודרנית.

 

מבנה השיעור
פתיח: "בשבילך אתן הכל!"
לימוד: : על הורים וילדים ומה שביניהם
אסיף: שיתוף המליאה בתובנה משפחתית

אביזרים: דף לימוד (מצורף) אפשרות הקרנה, דפי בינגו וכלי כתיבה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר