כל אחד יכול לתת, כל אחד יכול לקבל

מעשה ההתנדבות לוקח כל תלמיד ותלמידה למחוזות לא מוכרים, שבהם הוא נדרש להיות פעיל ויוזם ומתמודד מול קשיים של אחרים (לימודיים, כלכליים או רגשיים). חוויות אלו יכולות לבנות ולעצב את עולמם של התלמידים, לשם כך חשוב להעלות למודעות את מה שקיבלו ממעשה ההתנדבות, ויש לתת מקום לפריקת חוויות מהתמודדות חדשה זו, קשות או משמחות. בשיעור זה יש חלק לימודי של בית מדרש על הנתינה ועל ממדיה השונים, וחלק נוסף המוקדש לשיתוף בחוויות. לכן הפעם האסיף הוא ארוך במיוחד. ניתן כמובן לחלק את שני החלקים לשני שיעורים נפרדים.

מטרות
התלמיד יכיר רבדים נוספים של נתינה שאינם באים לידי ביטוי בממד המעשי בלבד.
התלמידים יבחנו את ההתנדבות האישית: מתי הרגיש/ה שנתן/ה או שקיבל/ה.
התלמידים ישתפו את חבריהם בחוויות מההתנדבות.

 

מבנה השיעור
פתיח: היד המושטת - לתת או לקבל?
לימוד: כל אחד יכול לתת – כל אחד יכול לקבל
אסיף: לתת ולקבל

אביזרים: דף לימוד (מצורף) נרות למשחק ההדלקה, תמונת ידיים

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר