זה הזמן לסלוח

זה הזמן לסלוח

חודש אלול ועשרת ימי תשובה הינם ימים של בחינת המעשים ובקשת סליחה. בבשיעור נבדוק מדוע אנו מגיעים למצב בו נדרשת בקשת סליחה? מה משמעותה של סליחה? כיצד מבקשים?

אלו חובות מוטלות על המבקש ואלו על המקבל? בשיעור זה נבדוק שאלות אלו דרך סיפור תלמודי ונבחן את משמעותה של בקשת הסליחה בחיינו כפרטים, כמשפחה וכחברה.

 מטרות 

המשתתפים יחושו במורכבות של קבלת סליחה ובקשת סליחה.
המשתתפים יתנסו בלימוד בחברותא תוך הכרות עם טקסט תלמודי.
המשתתפים יבחנו את משמעותה של הסליחה בחייהם כפרטים, כמשפחה וכחברה.

מהלך שיעור

פתיחה: התבוננות וחשיבה (10 דק') השמעת מוזיקה
לימוד בחברותות: סיפור תלמודי (30 דק) דף הלימוד
אסיף במליאה: דיון (20 דק')
סיום: התבוננות וחשיבה (5 דק') השמעת מוזיקה

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר