השבת אבידה – חלק א

השבת אבידה – חלק א

המערך מאיר את ערך השבת אבידה, תוך התבססות על המקור המקראי ועל סיפור תלמודי על רבי חנינא בן דוסא. בנוסף המערך מזמין את התלמידים לברר כיצד ליישם ערך זה בחייהם.

מטרות

 היכרות עם מצוות השבת אבידה ועם התפיסה הערכית העומדת מאחורי מצווה זו.
 יצירת בנק הצעות להשבת אבידה במרחב הבית ספרי.

מהלך שיעור

פתיח: לקט תמונות ושאלות פתיחה. 15 דקות
לימוד בחברותות על הציווי המקראי ''השב תשיבם'' ודיון בעקבות הלימוד 30 דקות
לימוד בחברותות על סיפור התרנגולות ודיון בעקבות הלימוד 30 דקות
אסיף: דיון על השבת אבידה בבית הספר ויצירת כללים להשבת אבידה 15 דקות

  • נושא המערך::קהילה של ערבות, מנהיגות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר