כבוד האדם א - מהו כבוד?

כבוד האדם א - מהו כבוד?

שיעור זה הוא הראשון בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם. השיעור הוא חלק מסדרת השיעורים 'כבוד האדם' אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. בשיעור נגדיר מהו כבוד ונקרא את הסיפור 'הצלקת' מאת יאנוש קורצ'אק, העוסק ביחס לתלמיד ממוצא זר בבית הספר הפולני.

 

מטרות

הזדהות עם התלמיד הסובל מהקנטות שונות בשל מוצאו.
מודעות ליחס בחברה שלנו לאנשים ממוצא שונה.

מהלך השיעור

פתיח: הגדרת 'כבוד' על פי מילון.
לימוד: קריאת הסיפור 'הצלקת' מאת י' קורצ'אק ועבודה עפ"י שאלות שבדף,
         משימה-חיפוש אירועים אקטואליים בעיתונות של פגיעה בשל מוצא.
אסיף: במליאה-שיתוף, על צלקות שאנשים סביבנו נושאים בשל מוצאם.

ציוד

יש לצלם לתלמידים את הסיפור, מתוך המקראה 'פותחים את השער' לכתה ו'.
דף הלימוד

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר