כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

כבוד האדם ד - מליונים לא שווים פרוטה

שיעור זה הוא הרביעי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם.  השיעור עוסק בפגיעה בכבוד ע"י רשויות המדינה. התלמידים מתבקשים לאסוף פגיעות כאלו. מתאים כסיכום לסדרת השיעורים 'כבוד האדם' או כשיעור בפני עצמו.

מטרות

הצבעה על פגיעה בכבוד האדם ע"י המימסד.
חשיבה ראשונית על התמודדות עם קשיים אלו.
קישור בין המקורות שנלמדו בשיעורים הקודמים לאירועים אקטואליים.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לשיר 'מליונים' של אתי אנקרי
לימוד: חיפוש העוולות המימסדיות המוזכרות בשיר, השוואה למקורות שנלמדו בשיעורים הקודמים (אם נלמג כסיכום לסדרה), השוואה לאירועים אקטואליים מהעיתונות.
אסיף: במליאה, הצגת המכתבים

ציוד

אפשרות להקרנה\האזנה לשיר 'מיליונים' של אתי אנקרי.
דף לימוד.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר