קו העוני - חלק א'

קו העוני - חלק א'

הנתונים העוסקים בקו העוני מצביעים על כך שכל ילד חמישי במדינת ישראל, חי בעוני. מה המשמעות של עוני? כיצד מגדירים מיהו עני? על סוגיות אלו נענה בהרחבה בשיעורים הבאים. יחידה זו הינה יחידה ראשונה מבין שתי יחידות העוסקות בהגדרת קו העוני מתוך החוברת "קשרים". 

 מטרות

התלמידים יכירו את ההגדרות השונות למושג עוני. 
התלמידים יכירו את 'קו העוני' הנוהג בהלכה.

מהלך שיעור

פתיח: גיבוש הגדרה: מהו עוני, 15 דקות.
לימוד בחברותות: מאתים זוז פחות דינר- מיהו העני שיש לתת לו צדקה? 20 דקות.
מליאה לסיכום החברותות,10 דק.
אסיף: יצירת והצגת מחזות בקבוצות, 45 דקות.

 

 

 

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר