קו העוני - חלק ב'

קו העוני - חלק ב'

בשיעור זה נעסוק בשאלה מהו "עוני"? האם עוני הוא דבר מוחלט או תלוי מקום וחברה? האם כל מי שרואה את עצמו כאדם עני הוא אכן עני? ננסה לענות על שאלות אלו בעזרת המקורות התלמודיים. יחידה זו הינה יחידת לימוד שניה מבין שתים העוסקת בהגדרת קו העוני מתוך החוברת 'קשרים'. 

 מטרות

התלמידים יבחינו בין עוני יחסי לעוני מוחלט.
התלמידים ילמדו מקור מהתלמוד שעוסק בנתינת צדקה.

מהלך שיעור

פתיח: סיפור דמיוני.15 דקות
לימוד בחברותות: עני ועשיר. 20 דקות
אסיף: סיכום החברותות.10 דקות.
לימוד בחברותות: פיקדון. 25 דקות
אסיף: פעילות סיכום דיון. 20 דקות.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר