חג של פיוטים: "אשורר שירה לכבוד התורה"

טקס הכנסת ספר תורה לבית הכנסת במושב פורת 1950

בשיעור זה נאזין לפיוט "אשורר שירה" ונעסוק בתוכנו ובמוסיקה לפיוט וכן נלמד לשיר את הפיוט. הפעילות מתאימה לקראת שבועות-חג מתן תורה או לשמחת תורה.

מטרות

• למידת הפיוט בחשיבה בינתחומית: ספרות, מוסיקה ואורחות חיים
• שירת הפיוט
• האזנה מודרכת כאמצעי ללמידה מאתגרת
• הכרות בסיסית עם מושגים ספרותיים ומוסיקליים הקשורים בעולם הפיוט

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לפיוט לאחד הביצועים שבאתר 'הזמנה לפיוט'.
לימוד: עבודה על דף הלימוד.
אסיף: שירה בצוותא.

ציוד

אמצעי להשמעת הפיוט לכיתה, דפי הלימוד

 

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר