חג של פיוטים-חנוכה-שני זיתים

חג של פיוטים-חנוכה-שני זיתים

בשיעור זה נכיר פיוט לא מוכר לחנוכה: "שני זיתים". שנכתב ע"י ר' שלמה אבן גבירול בספרד והיה מושר בקהילות אשכנז. המשימות בדף הלימוד מתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצועים השונים.

מטרות

לימוד לקראת חנוכה דרך הפיוט.
עיון בפיוט ועמידה על הלשון היחודית, האקרוסטיכון ושיבוצי הפסוקים.
הכרות עם מנהגי קהילות לחג.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לפיוט לאחד הביצועים שבאתר 'הזמנה לפיוט'.
לימוד: עבודה על דף הלימוד.
אסיף: שירה בצוותא.

ציוד

דף הלימוד, האזנה מהאינטרנט לכלל הכתה

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר