בית מדרש א - התנסות בלמידה לבי"ס יסודי

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא הראשונה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו יחוו התלמידים למידה בית מדרשית במבנה המקובל: פתיח, למוד בחברותות ואסיף. הלמידה תהיה חווייתית בכדי לגרום עניין בקרב התלמידים/ות , ובכדי לעורר את המוטיבציה להוביל תהליך שכזה בתוך קבוצה קטנה.

מטרה:

התנסות בלמידה בית מדרשית חוויתית העוסקת ביהדות חברתית.

מהלך הסדנא:

• פתיח: 10 דק- המקרה מביה"ס
• למוד בחברותות: 20 דק- מקורות: "וירא בסבלותם" (שמות ב).לדף הלימוד לתלמיד לחצו כאן
• אסיף: 15 דק דיון בשאלה-מה מניע אותי לפעול?

לרשותכם מערך שיעור ודף לתלמיד.
חזרה לתיק בית מדרש מובילי חברותות בבית הספר

  • נושא המערך::מנהיגות, בית מדרש
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר