בית מדרש ג - סימולציה בהובלת חברותא

צילום: אילנה לוי

זו היחידה השלישית בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית מדרשית. הובלת החברותא מאתגרת את המורה ובוודאי גם את התלמידים שאמורים להוביל את חבריהם בלימוד. בסדנא זו נעבוד על מיומנויות האישיות בהובלת חברותא, תוך התנסות ורפלקסיה.

מטרת היחידה: הקניית מיומנויות להובלת חברותא, וסיכום היכולות הנדרשות על מנת להוביל חברותא באמצעות סימולציות.

מהלך השיעור

פתיח: תזכורת לתפקידי מובילי החברותא
לימוד: התנסות במצבים שונים בלימוד בית-מדרשי
אסיף: סיכום ותובנות מההתנסות

לרשותכם כאן דף הנחיות למורה ודף משוב לתלמידים על אירועי הלימוד בחברותא.
חזרה לתיק בית מדרש - מובילי חברותות בבית הספר

  • נושא המערך::מנהיגות, בית מדרש
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר